Child pages
  • Stage
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Next »

Al een flink aantal jaren dragen studenten bij aan onze projecten op het gebied van zoet-zout grondwater in het kustgebied. Soms met resultaten die niet spectaculair zijn, soms met schitterende resultaten! Alles bij elkaar kunnen we wel zeggen dat we een groot voorstander zijn van het begeleiden van studenten, via stage of afstudeeronderwerp! We hebben reeds studenten gehad van universiteiten (WUR, UU, VU), hogescholen (Zeeland, Larensteijn) en instituten als UNESCO-IHE. Ook buitenlandse (PhD-)studenten waren welkom (Universiteiten van Firenze, Bologna, Roma (La Sapineza)).

We hebben een flink aantal onderwerpen, van numeriek modelleren tot en met water systeem analyse en monitoring, of een combi. Neem contact met ons, of met de desbetreffende studenten. Tot hoors!

Voorbeelden:

2006

2007

  • No labels