Child pages
 • Stage
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 65 Next »

Al een flink aantal jaren dragen studenten bij aan Deltares projecten op het gebied van zoet-zout grondwater in het kustgebied. Soms leidt dit mooie resultaten, peer-reviewed artikel waardig! Alles bij elkaar: we zijn een groot voorstander van het begeleiden van studenten, voor een stage- of afstudeeropdrachten. De laatste jaren hebben we studenten gehad van verschillende pluimage: universiteiten (WUR, UU, VU), hogescholen (Zeeland, Larensteijn) en instituten als UNESCO-IHE. Ook buitenlandse (PhD-)studenten waren welkom (Universiteiten van Gent, Firenze, Bologna, Roma (La Sapienza)).

We hebben een flink aantal onderwerpen op de plank klaar liggen, van numeriek modelleren tot en met water systeem analyse en monitoring, of een combi. Neem contact met ons, of met de desbetreffende studenten. Tot hoors!

|

Enkele onderwerpen:

 • Haalbaarheidstudie The Coastal Collector
 • Kwetsbaarheidstudie: Opschaling regenwaterlenzen in de gehele Zuidwestelijke Delta:
 • Onderzoek naar verziltingsprocessen in de Brabantse Delta: veroorzaakt (diepe) stijghoogtedaling in Noord-Brabant verzilting?
 • Modeling of submarine groundwater discharge along an extended coastal stretch
 • 3D Modelling salt water intrusion in the Bengal area

info: gualbert dot oudeessink at deltares dot nl

PhD & postdoc posities

 • Postdoctoral Research Fellowship Program: Coupling variable density numerical simulations with electrical resistivity techniques to assess coastal aquifer vulnerability to external stressors such as sea-level rise. USGS Menlo Park.
  info: pswarzen at usgs dot gov or gualbert dot oudeessink at deltares dot nl

Voorbeelden:

2005

 • Beatrice Giambastiani, Uni of Bolgona, Italy, Saltwater intrusion and water management in the unconfined coastal aquifer of Ravenna (Italy): a numerical model J. Hydrol. 340, 1-2, 91-104, 2007.

2006

2007

 • Bas de Veen en Sjors Stevens, VU, Meetcampagne regenwaterlenzen in de Provincie Zeeland
 • Corne Prevo, Hogeschool Zeeland, Aquatische Ecotechnologie: Regenwaterlenzen binnen de Provincie Zeeland
 • Francesco Sergi, La Sapienza, Roma, Italy, Salinisation processes in the Province of Zeeland, the Netherlands, bijdrage aan Near Surface Geophysics, 401-412, 2007
 • Marian Koskamp, WUR, Modelstudie naar chlorideconcentratie in bodemvocht en ondiep grondwater in een zout kwelsysteem, conceptverslag
 • Valentina Marconi, Uni of Bologna, Italy, Characterization of shallow fresh groundwater lenses in the Province of Zeeland with 2D geo-electrical surveys
 • Vesna Tripkovics, UNESCO-IHE, Salt water intrusion in The Province of Zeeland, the Netherlands - water system analysis and numerical modeling

2008

 • Tommaso Letterio, Uni of Firenze, Italy,

2010

2012

2013, in process...

 • Marjan Sommeijer, WUR, Identifying suitable locations for infiltration of fresh water in creek ridges
 • Jan Snel, WUR, Oplossingen ten behoeve van zoetwatervoorziening voor de landbouw op Schouwen-Duiveland
 • Thomas Boerman, UU, Fresh water lenses under creek ridges: a pilot study in Zeeland to increase fresh water supply
 • Mieke Hulshof, WUR, Spatial scales in salinity modeling, case Waterdunen, Zeeland
 • Pieter Winter, Uni Gent, Belgie, Estimating flow patterns to an agricultural ditch by inverse modeling of temperature and salinity measurements
 • No labels