Project informatie

Deelmodules

Downloads

Informatie

Op deze pagina is meer informatie te vinden over de personen die betrokken zijn bij de KRW-Verkenner. Dit zijn het #projectteam, het #bouwteam, de #gebruikersgroep en de #stuurgroep.

Bouw van de KRW-verkenner

 1. Visiedocument
  Hierin staat de visie over de KRW-verkenner.
 2. Plan van aanpak
  Hier staat in grote lijnen de aanpak beschreven die gevolgd wordt voor het bouwen van de KRW-verkenner.
 3. Plan van Eisen + Bijlagen
  Hierin zijn de eisen waaraan de KRW-verkenner moet voldoen in detail uitgewerkt.
  Dit is een levend document, de uitwerking van bepaalde onderdelen kan in de loop van de bouw worden aangepast.

Demo's KRW-Verkenner

Tijdens de bouw worden vele nieuwe functionaliteiten geïmplementeerd. Van een aantal functionaliteiten zijn demo filmpjes gemaakt. Deze zijn te vinden in onderstaande links:

Projectteam

Het projectteam van de KRW-verkenner bestaat uit medewerkers van Deltares, PBL en Alterra. Het projectteam is verantwoordelijk voor het concept en de uitwerking van de verschillende onderdelen van de KRW-verkenner.


Joost van den Roovaart
(Deltares)
Projectleider


Erwin Meijers
(Deltares)


Simon Groot
(Deltares)


Mijke van Oorschot
(Deltares)


Peter Cleij
(PBL)


Frank van Gaalen
(PBL)


Robert Smit
(Alterra)


Bouwteam

Het bouwteam bestaat uit medewerkers van het Deltares Software Center (DSC). Zij programmeren de software voor de KRW-verkenner.

Esther van Zantvoort
(Deltares)
Teamleider

Hidde Elzinga
(Deltares)
Programmeur

Elmar Kleijn
(Deltares)
Programmeur

David Rodriguez Aguilera
(Deltares)
Tester


Gebruikersgroep

De gebruikersgroep bestaat uit mensen van waterschappen, rijkswaterstaat, ingenieursbureaus, instituten en universiteiten. Zij dragen bij aan het testen en vormen van de KRW-verkenner zodat er een instrument ontwikkeld wordt dat voldoet aan de wensen en actief 'in het veld' gebruikt kan worden.

Leden van het gebruikersteam

Stuurgroep

De stuurgroep is actief betrokken bij de besluitvorming omtrent het ontwikkeltraject van de KRW-verkenner en de financiering hiervan.

Leden van de stuurgroep