Blog
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Op 24 juni a.s. organiseert Deltares voor de CAPWAT Community of Practice een studiemiddag rond het thema “be-/ontluchters”. Rond deze voorzieningen heersen diverse opvattingen met betrekking tot nut, noodzaak, aansluiting, werking, onderhoud en beheer. Een groot verschil zit al in de functionele toepassing: betreft het een apparaat om gasbellen te verwijderen om de capaciteit te waarborgen of is het een waterslagvoorziening om onderdrukken te beperken?

Op deze middag willen we met ontwerpers, beheerders, installateurs, aannemers en fabrikanten alle facetten rond deze apparaten bespreken. Wat zijn uw positieve of negatieve ervaringen? Wat moeten we in de toekomst vooral niet doen, of juist wel doen? Deel uw succesverhaal of leermoment met uw vakgenoten. Diverse sprekers zullen hun ervaringen en toepassingen presenteren. Voor leveranciers zal een kleine ruimte beschikbaar zijn om enkele apparaten uit te stallen.

Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijving vind u op de Deltares website

  • No labels