Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hydraulisch ontwerp en beheer afvalwaterpersleidingen

De TU Delft /CiTG en Deltares hebben samen met participanten van waterschappen, ingenieursbureau's en toeleveranciers een grootschalig onderzoeksprogramma uitgevoerd naar capaciteitsverliezen in afvalwaterpersleidingen ten gevolge van stagnerende gasbellen. De tot nu toe gebruikte ontwerpregels bevatten een veel te lage ontwerpsnelheid voor gasbeltransport. In de praktijk betekent dit dat er stagnatie optreedt, met name bij horizontaal gestuurde boringen, waardoor forse extra energieverliezen ontstaan. Dit leidt tot de volgende risicofactoren:

  • extra overstorten
  • claims bij wateroverlast
  • hogere energie kosten
  • extra onderhoudskosten
  • voortijdige investeringen
  • niet voldoen aan de afvoer verplichting

Na vervuiling van de waaier is gasbelophoping in 90% van de gevallen de boosdoener voor het capaciteitsverlies. De extra energiekosten, die hiermee gemoeid zijn, lopen in de miljoenen. Een robuust ontwerp van de afvalwaterpersleiding zorgt er voor dat gasbellen niet meer voorkomen dan wel snel afgevoerd worden. Ontvangstkelder, pomp en persleiding spelen hierbij allemaal een rol waardoor het ontwerpproces er niet eenvoudiger op is geworden.

Een belangrijk element in het beheertraject is dat vroegtijdig een terugval in capaciteit gedetecteerd wordt. Een actieve bewaking van de prestatie-indicator van een systeem is hiervoor noodzakelijk. Dit stelt eisen aan het monitoringsysteem en de beherende organisatie. Alle ontwerp- en beheeraspecten die verband houden met de hydraulica van het afvalwatertransportsysteem zijn als eindproduct van het CAPWAT-project vastgelegd in een uniek handboek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michiel Tukker (Email: Michiel.Tukker@deltares.nl, Tel: +31 (0)88 335 8533)

 

Nieuws

We hebben elkaar als CAPWAT community helaas al 2 jaar niet fysiek kunnen ontmoeten. Hoewel we nog steeds te maken hebben met corona-beperkende maatregelen, staat vooralsnog Aqua Nederland, de vakbeurs voor de gehele waterketen, voor 15-17 maart op het programma. Deltares organiseert dan ook de “CAPWAT Community of Practice bijeenkomst” waarin diverse onderwerpen rondom afvalwatertransport besproken worden.

Handouts vind u op deze wiki pagina: CAPWAT bijeenkomst 16maart 2022

We kunnen weer terugkijken op een geslaagd CAPWAT Webinar en willen u wederom hartelijk danken voor uw belangstelling!

Mocht u het Webinar nog eens terug willen kijken of was u 17 juni jl. niet in de gelegenheid om het Webinar te volgen dan kunt u via de volgende link de opname (nogmaals) bekijken: https://www.deltares.nl/nl/webinars/capwat-community-of-practice-cop-3/

Handouts vind u op deze wiki pagina: CAPWAT webinar 2021 - 17 juni


Na het succes van de allereerste CAPWAT Community of Practice (CoP) Webinar in oktober, hebben we op 19 januari 2021 opnieuw een succesvol CAPWAT CoP Webinar gehouden.

De handouts vind u op deze pagina: CAPWAT Webinar 2021 - 19 januari

De opnamen van het webinar vind u op onze website: https://www.deltares.nl/nl/webinars/capwat-community-practice-cop-2/