Child pages
  • CAPWAT bijeenkomst 2014 - 24 juni
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Op 24 juni a.s. organiseert Deltares voor de CAPWAT Community of Practice een studiemiddag rond het thema “be-/ontluchters”. Rond deze voorzieningen heersen diverse opvattingen met betrekking tot nut, noodzaak, aansluiting, werking, onderhoud en beheer. Een groot verschil zit al in de functionele toepassing: betreft het een apparaat om gasbellen te verwijderen om de capaciteit te waarborgen of is het een waterslagvoorziening om onderdrukken te beperken?

Op deze middag willen we met ontwerpers, beheerders, installateurs, aannemers en fabrikanten alle facetten rond deze apparaten bespreken. Wat zijn uw positieve of negatieve ervaringen? Wat moeten we in de toekomst vooral niet doen, of juist wel doen? Deel uw succesverhaal of leermoment met uw vakgenoten. Diverse sprekers zullen hun ervaringen en toepassingen presenteren. Voor leveranciers zal een kleine ruimte beschikbaar zijn om enkele apparaten uit te stallen.

Website met programma: Deltares website

Handouts

  File Modified
PDF File 0_Deltares Opening.pdf 24-06-2014 by Michiel Tukker
PDF File 1_Deltares functies_be-ontluchters.pdf 24-06-2014 by Michiel Tukker
PDF File 2_waternet automatische ontluchters.pdf 24-06-2014 by Michiel Tukker
PDF File 3_Delltares_CapaciteitBRGNoord.pdf 24-06-2014 by Michiel Tukker
PDF File 4_HHNK be en ontluchters hhnk [Compatibility Mode].pdf 24-06-2014 by Michiel Tukker
PDF File 5_WSSS_Praktijkproef Ontluchting.pdf 24-06-2014 by Michiel Tukker
PDF File 6_RoBuAIR ontluchter.pdf 24-06-2014 by Kees Kooij
PDF File 7_Aquafin be-ontluchter vs1.pdf 24-06-2014 by Michiel Tukker
PDF File 8_EURAD_be-onltluchters.pdf 26-06-2014 by Kees Kooij
 
  • No labels