Child pages
  • CAPWAT bijeenkomst 2016 - 16 maart
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Op woensdag 16 maart 2016 organiseert Deltares voor de CAPWAT Community of Practice een bijeenkomst waarin recente ontwikkelingen en interessante projecten in de afvalwatertransportsector behandeld worden.

De bijeenkomst wordt gehouden in de Evenementenhal te Gorinchem tijdens de RioleringsVakdagen (i.c.m. Aqua Nederland vakbeurs) van 13:00 uur tot 16:00 uur. In twee sessies van ieder 1,5 uur zullen een aantal sprekers u informeren over nieuwe ontwikkelingen, ervaringen en het delen van kennis. Er is voldoende ruimte voor vragen en discussie. Deze CoP-bijeenkomst is een mooie gelegenheid om uw vakcollega’s te ontmoeten en de onderlinge relaties te versterken.

Handouts

Programma

Welkom / opening
François Clemens | Deltares
Sturing van rioolgemalen zorgt voor een beter zuiveringsrendement van RWZI Garmerwolde en jaarlijks een flinke besparing
Bokke Postma en Dries Jansma | namens Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aa’s, Gemeente Groningen
Automatische bepaling van prestatie-indicatoren voor rioolgemalen 
resultaten van een pilot bij WS Rivierenland
Fer Klein Holkenborg | Waterschap Rivierenland
Onderzoek naar transport van drijfvuil in ontvangstkelders met vortexen
Alex Duijnmeijer | TU Delft, ir buro Rotterdam
Kelderballon bestrijdt stank bij rioolgemalen
Floris Boogaard | TAUW
Praktijkervaring: Prestatiemonitoring van gemalen en persleidingen
Christof Lubbers | RoyalHaskoningDHV
Intelligente pigs voor inspectie van niet-stalen rioolpersleidingen
John Driessen | Grontmij, part of Sweco
Sluiting
François Clemens | Deltares

Doelgroep

De Community of Practice is ontstaan uit het CAPWAT onderzoeksproject (2004 – 2010, CAPaciteitsverliezen in afvalWATerpersleidingen) waarin de mechanismen voor het ontstaan, stagneren en afvoeren van gasbellen in afvalwaterpersleidingen zijn onderzocht. Het CAPWATproject heeft zeer veel nieuwe kennis opgeleverd over het robuust en efficiënt ontwerpen en beheren van afvalwaterpersleidingen m.b.t. hydraulische aspecten.

Minimaal 1 keer per jaar organiseert Deltares een bijeenkomst waar een actueel onderwerp uit de
afvalwatertransportwereld centraal staat. Deze bijeenkomsten worden bezocht door vertegenwoordigers van waterschappen, gemeentes, ingenieursbureaus, aannemers en toeleveranciers.

  • No labels