Child pages
 • Handboek Hydraulisch Ontwerp en Beheer Afvalwaterpersleidingen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Handboek

Dit handboek is opgesteld door M. Tukker en C. Kooij met bijdragen van I. Pothof (allen Deltares) en F. Clemens (TU Delft). De auteurs werden bijgestaan door een redactie bestaande uit:

Naam

Organisatie

R. v.d. Anker

Waterschap Rivierenland

J. Driessen

Grontmij

M. Geise

ITT Water & Wastewater

J. Kranendonk

Gemeentewerken Rotterdam

C. Lubbers

Royal Haskoning

P. v. Rosmalen

Hoogheemraadschap Delfland

F. v. Zijl

Waterschap Brabantse Delta

Het handboek is een eindproduct van het CAPWAT-II onderzoeksproject dat in de periode 2007- 2010 werd uitgevoerd door Deltares en TU Delft/CiTG. Dit heeft geresulteerd in de uitgave van versie 1 in juni 2010. De ontvangen commentaren in de eerste 1.5 jaar na publicatie zijn verwerkt in voorliggende versie 2 van het Handboek, gepubliceerd in maart 2012.

De volgende organisaties participeerden in het onderzoek:

 • Hoogheemraadschap Delfland
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Waterschap Brabantse Delta
 • Waterschap Hollandse Delta
 • Waterschap Reest en Wieden
 • Waterschap Rivierenland
 • Waterschap Zuiderzeeland
 • Wetterskip Fryslan
 • Waternet
 • Gemeentewerken Rotterdam
 • Grontmij
 • Royal Haskoning
 • ITT Water&Wastewater
 • Aquafin
 • STOWA

De inhoud van dit handboek mag uitsluitend verspreid worden met bronvermelding:
Tukker, M., Kooij, C., Pothof, I., Hydraulisch ontwerp en beheer afvalwatertransportsystemen, CAPWAT Handboek, 2de ed., Deltares, Delft, Netherlands, april 2012

©2012 Deltares

Documenten & Tools

Het handboek is vrij beschikbaar in PDF formaat.
De analyse tool voor gastransport (Microsoft Office Excel spreadsheet) kan gebruikt worden om het gastransport in een dalende leiding te bepalen.Hydraulisch ontwerp en beheer afvalwatertransportsystemen (STOWA publicatie 2012-48)

  File Modified
PDF File Stowa_2012-48.pdf 10-04-2013 by Michiel Tukker

Analyse tool voor Gastransport

  File Modified
Microsoft Excel Sheet Analysetool gastransport.xls 18-11-2010 by Michiel Tukker

Rapport Prestatie-indicatoren voor afvalwaterpersleidingsystemen

CAPWAT Handboek, versie april 2012


 • No labels