Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lucht/gasbellen in afvalwatertransportleidingen ..... een weerbarstig probleem ?!

Onder deze titel vond op 6 november 2007 bij Waternet in Amsterdam een seminar plaats georganiseerd door WL | Delft Hydraulics (tegenwoordig Deltares) en TU Delft CiTG. Circa 100 bezoekers uit de waterschapswereld, gemeentes, ingenieursbureaus, aannemerij en pompfabrikanten waren op de prikkelende uitnodiging afgekomen. Aanleiding voor dit seminar was de afronding van het in 2003 gestarte onderzoeksprogramma "CAPWAT". CAPWAT staat voor CAPaciteitsverliezen in afvalWATerleidingen.

Veel afvalwaterpersleidingen blijken hun ontwerpafvoercapaciteit niet te halen ten gevolge van een verhoogde weerstand in het leidingsysteem. Hieraan kunnen diverse oorzaken ten grondslag liggen. Een uitgebreide inventarisatie onder de waterschappen bracht aan het licht dat lucht- en/of gasinsluitingen in belangrijke mate verantwoordelijk zijn voor deze capaciteitsreductie.

Het CAPWAT-onderzoeksprogramma heeft nieuwe inzichten en kennis opgeleverd waarmee het gedrag van lucht/gasbellen beter beschreven kan worden. Met deze kennis kan de ontwerper verantwoorde keuzes maken voor het ontwerp en /of voor de bedrijfsvoering en het beheer.

Handouts

Hieronder vind u de handouts van het seminar.

  File Modified
PDF File 04_Resultaten nav experimenten.pdf 29-04-2008 by Michiel Tukker
PDF File 03_De mechanismes van gasbeltransport.pdf 29-04-2008 by Michiel Tukker
PDF File 00_Programma_deelnemers.pdf 29-04-2008 by Michiel Tukker
PDF File 02_Essentie problematiek.pdf 29-04-2008 by Michiel Tukker
PDF File 01_Lemmens.pdf 29-04-2008 by Michiel Tukker
PDF File 06_Ontwerpaspecten.pdf 29-04-2008 by Michiel Tukker
PDF File 05_praktijkcase WSRL.pdf 29-04-2008 by Michiel Tukker
PDF File 07a_Steil of flauw.pdf 29-04-2008 by Michiel Tukker
PDF File 07_Grontmij.pdf 29-04-2008 by Michiel Tukker
PDF File 08_Meten is weten.pdf 29-04-2008 by Michiel Tukker
PDF File 12_artikelRolering.pdf 29-04-2008 by Michiel Tukker
PDF File 09_luchtinslag.pdf 29-04-2008 by Michiel Tukker
PDF File 10_Aquafin.pdf 29-04-2008 by Michiel Tukker
PDF File 11_capwat2.pdf 29-04-2008 by Michiel Tukker
  • No labels