Child pages
  • CAPWAT bijeenkomst 2015 - 18 maart
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Op 18 maart 2015 organiseert Deltares voor de CAPWAT Community of Practice een bijeenkomst waarin twee onderwerpen centraal zullen staan: boostergemalen en het reinigen van rioolpersleidingen.

De bijeenkomst wordt gehouden in de Evenementenhal te Gorinchem tijdens de RioleringsVakdagen (i.c.m. Aqua Nederland vakbeurs) van 13:00 uur tot 16:00 uur (ontvangst vanaf 12:30 u) . In twee sessies van ieder 1,5 uur zullen een aantal sprekers u informeren over nieuwe ontwikkelingen, ervaringen en het delen van kennis. Er is voldoende ruimte voor vragen en discussie. Deze CoP-bijeenkomst is een mooie gelegenheid om uw vakcollega’s (thans  50 aanmeldingen) te ontmoeten en de onderlinge relaties te versterken. Na afloop kunt u tot 21:00 uur de beursvloer op en gebruik maken van de exclusieve catering.

Boostergemalen:

Bij enkele waterschappen en gemeentes is al ruim 10 jaar ervaring in het toepassen van boostergemalen in plaats van een traditioneel tussengemaal met open kelder. Andere waterschappen zijn bezig plannen voor boosteren te ontwikkelen.  In deze sessie worden voor- en nadelen, ervaringen, nieuwe inzichten, bedrijfsvoering aspecten, regelingen, etc. met elkaar gedeeld.

Reinigen van persleidingen

Om de capaciteit van een rioolpersleiding te handhaven kan het noodzakelijk zijn de leiding te reinigen. Hiervoor wordt al decennia lang de foampig gebruikt. Op deze bijeenkomst zullen twee bedrijven nieuwe  reinigingstechnieken presenteren, ice-pigging en het  Air Comprex®System. Een leidingbeheerder geeft een bijdrage hoe de organisatie omgaat met deze vorm van capaciteitshandhaving m.b.t. kosten, effectiviteit en frequentie.

 

Programma

Een gedetailleerd programma is te vinden in de bijlagen van deze wiki pagina (onder het kopje "Handouts")

Doelgroep

De Community of Practice is ontstaan uit het CAPWAT onderzoeksproject (2004 – 2010, CAPaciteitsverliezen in afvalWATerpersleidingen) waarin de mechanismen voor het ontstaan, stagneren en afvoeren van gasbellen in afvalwaterpersleidingen zijn onderzocht. Het CAPWAT-project heeft zeer veel nieuwe kennis opgeleverd over het robuust en efficiënt ontwerpen en beheren van afvalwaterpersleidingen m.b.t. hydraulische aspecten.

Minimaal 1 keer per jaar organiseert Deltares een bijeenkomst waar een actueel onderwerp uit de afvalwatertransportwereld centraal staat. Deze bijeenkomsten worden bezocht door vertegenwoordigers van Waterschappen, gemeentes, ingenieursbureaus, aannemers en toeleveranciers.

 

Handouts

  File Modified
PDF File 1_InleidingBoosteren Deltares.pdf 18-03-2015 by Michiel Tukker
PDF File 2_Waternet 10 jaar boosteren.pdf 18-03-2015 by Michiel Tukker
PDF File 3_HHNK boostersystemen.pdf 18-03-2015 by Michiel Tukker
PDF File 4_Foampig vs ice piggen vandervalkdegroot.pdf 18-03-2015 by Michiel Tukker
PDF File 5_AirPiggen Aquador.pdf 18-03-2015 by Michiel Tukker
PDF File 6_AirPig ervaringen BWL.pdf 18-03-2015 by Michiel Tukker
PDF File Programma CAPWAT Bijeenkomst 18 maart 2015 .pdf 18-03-2015 by Michiel Tukker

  • No labels