Child pages
  • Rapporten van projecten ten behoeve van het klimaatbeleid
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hier zijn de rapporten te vinden voor de projecten die de afgelopen tijd zijn uitgevoerd ter ondersteuning van het klimaatbeleid. De projecten zijn vooral gericht op adaptatie aan klimaatverandering

Routeplanner, Klimaatbestendigheid van nederland, de Nulmeting. Nulmeting van de klimaatbestendigheid van Nederland

Overstromingsrisico's in Nederland, studie ten behoeve van MNP-Nederland Later. Zie ook eindrapport Nederland Later

  File Modified
PDF File Q4313.pdf Rapport dat de kansen/bedreigingen van Klimaatverandering voor V&W laat zien 12-11-2008 by Jaap Kwadijk
PDF File Toepassing klimaatscenario's in het waterbeheer en -beleid v3 repro.pdf rapport beschrijft een methode hoe om te gaan met de nieuwe KNMI 2006 scenario's. Opdracht DGW-LBOW 12-11-2008 by Jaap Kwadijk
PDF File WL-rapport Q4290_Overstromingsrisicos in Nederland.pdf Rapport beschrijft veranderingen in overstromingsrisico agv klimaatverandering. opdracht MNP (PBL) 12-11-2008 by Jaap Kwadijk
PDF File Q4183routeplanner-project1.pdf Eindrapport voor de ARK studie: Klimaatbestendigheid van NL: De Nulmeting. Opdracht BSIK-LmW / ARK 12-11-2008 by Jaap Kwadijk
PDF File paper NGS.pdf Artikel nav studie naar de gevolgen van o.m. klimaatverandering voor de Nijl 12-11-2008 by Jaap Kwadijk
PDF File h2o22_platform3.pdf Artikel in H2O n.a.v. studie naar gebruik van nieuwe KNMI scenario's in het waterbeheer 12-11-2008 by Jaap Kwadijk
PDF File Afwegen van klimaatbestendigheid in het Stadshavensgebied _.pdf Rapport van een studie naar de afweging van klimaatbestendigheid in het stadshavensgebied in Rottterdam. Opdrachtgever Leven met water + Stadshavens 18-11-2008 by Jaap Kwadijk
PDF File versie digitaal Q4394.pdf Gevolgen van extreme zeespiegelstijgingen voor nederland. Opdr. gever MNP; kader: NL Later 18-11-2008 by Jaap Kwadijk
PDF File Haasnoot et al (2003) Impact of climate change and anticipating flood management strategy on.pdf 13-02-2009 by Marjolijn Haasnoot
PDF File Offermans et al (2008) Advies van de Deltacommissie vergt breder perspectief 2.pdf 13-02-2009 by Marjolijn Haasnoot
PDF File Valkering et al (2008) Perspectievenbenadering voor waterbeheer op de lange termijn.pdf 13-02-2009 by Marjolijn Haasnoot
PDF File Afwegingskader Klimaatbestendigheid_deelstudie2_def.pdf 22-04-2009 by ad.jeuken@rws.nl
PDF File Samenvatting voor bestuurders Afwegingskader ruimte en kli....pdf 22-04-2009 by ad.jeuken@rws.nl
PDF File Studierapport Definitiestudie Afwegingskader ruimte en kli....pdf 22-04-2009 by ad.jeuken@rws.nl
PDF File Adapting to sea level rise in the Netherlands-submitted.pdf 30-11-2009 by Jaap Kwadijk
PDF File h2o23_serie2.pdf 30-11-2009 by Jaap Kwadijk

Een advies hoe om te gaan met klimaatscenario's in het water

  • No labels