Welcome to wiki space of DigiShape

This space is the platform to share documents regarding the DigiShape initiative.

 

 

 

 

 

Digishape symposium

 


Dinsdag 21 maart jl. vond het symposium van Digishape plaats. Met voldoening kijkt de organisatie op deze dag terug.

Hartelijk dank aan alle aanwezigen voor hun deelname en inbreng. Wij vonden het erg fijn om samen met hen ervaringen te delen.

Op 7 april (9.30-12.30u te Delft) komt het kernteam weer bijeen om de oogst van het symposium te bespreken en te vertalen naar concrete vervolgacties.

Verder zullen we via onze linkedIngroep Digishape regelmatig de voortgang van activiteiten vermelden. U bent van harte uitgenodigd om aan deze linkedIn groep deel te nemen.
Van het symposium wordt een terugblik gemaakt die in de eerstvolgende nieuwsbrief van het Informatiehuis Marien gepubliceerd wordt en rond 12 april verschijnt.
Ontvangt u deze nieuwsbrief nog niet
, geeft u dit dan door met behulp van de volgende linkhttp://www.informatiehuismarien.nl/secundaire-navigatie/nieuwsbrief/.

Writing permissions needed?

Please contact Willem Stolte if you need writing permission for this space.

 

 

 

 

 

 

Recent space activity

Space contributors

{"mode":"list","scope":"descendants","limit":"5","showLastTime":"true","order":"update","contextEntityId":119833423}

 

  • No labels