Skip to end of metadata
Go to start of metadata

This is the Deltares public Wiki on Flood Risk Management.

Some of these pages are also available in Dutch.

Flood Risk Management

Many people all over the world are threatened by floods from rivers, estuaries and the sea. Through flood risk management we try to reduce the loss of life, distress and economic damage caused by floods. In addition, through flood risk management we try to adapt to the impacts of climate change and economic development.

Deltares specializes in research and consultancy services for integrated flood risk management. Optimal design of flood management schemes is supported by flood risk analyses using advanced tools such as our state-of-the-art inundation modelling system Delft-1D2D. Deltares also has worldwide experience in the implementation of advanced flood early warning systems for major river systems.

More can be read in our flyer on flood risk and climate change

EU Directive on flood risk

The aim of the EU Directive is to reduce and manage the risks that floods pose to human health, the environment, infrastructure and property. To support the implementation of the Directive we have carried out research among others within the Floodsite research project: the largest ever EC research project on floods. Our input focused on the development of methodologies for flood risk assessment and management as well as the dissemination of the results to the professional community.

The Directive takes a three step approach:

  1. preliminary flood risk assessment,
  2. flood risk maps and
  3. flood risk management plans.

We have the knowledge and tools to support Member States in the implementation of the Directive.


Recently Updated

Navigate space
Latest news
Deltares bezoekt HR Wallingford

Afgelopen dinsdag 23 juni heeft de afdeling waterveiligheid (Hanneke van der Klis, Annegien Tijssen en Marjolein Mens) aangevuld met de unit Geo-engineering (Timo Schweckendiek) een bezoek gebracht aan de unit 'Floods' van HR Wallingford. We hebben gesproken met Paul Sayers, Andy Tagg, Ben Gouldby en Mark Morris. Het doel was om onze onderzoeksinteresses uit te spreken en samen op zoek te gaan naar de mogelijkheden voor samenwerking.

In het kort is de conclusie dat Deltares en HR graag samen willen werken op een aantal onderwerpen op het gebied van flood risk management. Hoe en wat zal worden bediscussieerd tijdens een gecombineerd afdelingsoverleg van WVE en KLR. Deze zal binnenkort worden aangekondigd. Ook zal er een verslag worden geschreven en verspreid. Voor meer informatie kun je terecht bij een van bovengenoemde personen.