Minder faalkosten door trillingshinder of trillingsschade tijdens bouwwerkzaamheden in de nabijheid van belendingen, door een betere beheersing van het uitvoeringsproces. Dat is het streven bij GeoBrain Bouwtrillingen.  
Daarvoor worden kennis en ervaring van de uitvoerende partijen op een overzichtelijke wijze online gepresenteerd aan ontwerpers, opdrachtgevers, ingenieursbureaus, aannemers, controlerende instanties en verzekeraars. Op deze manier kan al in een vroegtijdig stadium van een project rekening worden gehouden met de uitvoerbaarheid en kan het project op een verantwoorde manier worden voorbereid, uitgevoerd en waar nodig bijgesteld.

Advies voor uitvoering

GeoBrain Bouwtrillingen biedt een online overzicht van de opgeslagen uitvoeringsgegevens en –ervaringen op het gebied van de trillingen en/of schade als gevolg van het heien van funderingspalen of het heien en trillen van damwanden. Bedrijven kunnen hun eigen archief opslaan, maar de grote kracht van GeoBrain bouwtrillingen ligt natuurlijk in de gedeelde kennis. 

Online antwoord op trillingsvragen

GeoBrain Bouwtrillingen heeft het antwoord paraat op vele vragen op het gebied van trillingen als gevolg van bouwwerkzaamheden. Is het gekozen geotechnisch ontwerp uitvoerbaar zonder overschrijding van de SBR richtlijnen? Zijn trillingsreducerende maatregelen nodig? Welke schade is er in soortgelijke omstandigheden opgetreden? De bezoeker vraagt, GeoBrain heeft het antwoord.

GeoBrain Bouwtrillingen is een product van het onder de vlag van het consortium DelftCluster / Centrum Ondergronds Bouwen uitgevoerde onderzoeksproject ‘De Betrouwbare Trillingsmaatregel’. 

  • No labels