Inloggen is niet meer mogelijk

Duizend specialisten weten meer dan één. Het was deze gedachte die ten grondslag ligt aan GeoBrain. Het moest toegang bieden tot vele kennisbronnen, maar ook uitnodigen om kennis en ervaringen te delen met collega’s. GeoBrain was een ontwikkeling van Deltares en vele partners met ambitieuze doelen:

  • Centraal verzamelen van metingen en analyses
  • Integratie van modellen met beschikbare empirische data
  • Integratie met de ‘zachte’ kennis die aanwezig is in hoofden van experts
  • Onzekerheidsreductie en optimalisatie van vanaf de initiatieffase tot en met de beheersfase.

Het heeft lange tijd gefunctioneerd zoals gehoopt. De afgelopen jaren liep het gebruik terug en stokte de invoer van nieuwe gegevens en nieuwe kennis. De gebruikte software is niet meer geschikt voor de huidige systemen zodat er zeer groot onderhoud noodzakelijk was om dit voor te zetten. Gezien de teruggelopen interesse uit de praktijk is geoordeeld dat deze investering niet verantwoord was. Daarmee is besloten GeoBrain in zijn huidige opzet af te sluiten.

De gegevens uit de database zijn in rudimentaire vorm beschikbaar. 

Heeft u ideeën, vragen of toepassingsmogelijkheden waarbij het concept GeoBrain mogelijk een oplossing biedt? We bekijken graag samen wat de mogelijkheden zijn! Contact

Algemeen
Mandy Korff 
Mandy.Korff@deltares.nl
Funderingstechniek
Thomas Bles 
Thomas.Bles@deltares.nl
Bouwtrillingen
Paul Holscher
Paul.Holscher@deltares.nl

Inloggen op GeoBrain is niet meer mogelijk

  • No labels