Geobrain is een ontwikkeling van Deltares samen met vele partijen. Specialisten op verschillende gebieden pakken met innovatieve technieken verschillende problemen aan. Om meer te weten over de methodes die wij toepassen vindt u hieronder enkele concrete voorbeelden om de veelzijdigheid van onze technieken weer te geven.

Bayesian Belief Networks

Bayesian Belief Networks zijn grafische tools die gebruikt worden om hoog-dimensionale kansverdeling van de verschillende stochastische variabelen te vertegenwoordigen. Deze tool wordt vaak gebruikt om gevolgtrekkingen te maken over de mogelijke toestanden van een variabele met het oog op de besluitvorming. Bayesian Belief Networks worden vaak gebruikt in de medische sector om diagnoses te stellen en in engineering disciplines om de planning en reactie gebeurtenissen aan te pakken.

Expert Judgment method

Bij het uitvoeren van risico-analyse, is de informatie over de betrokken variabelen van cruciaal belang om adequaat in te schatten wat de mogelijke set van uitkomsten kan zijn. Dit is echter niet altijd het geval en in die situatie is het kunnen deskundigen de benodigde informatie leveren. De groep maakt gebruik van verschillende GeoBrain expert judgement technieken, afhankelijk van de eisen van een bepaalde case. De kwantitatieve sessies gebruiken het klassieke model (Cooke's method), waar de experts en hun antwoorden worden gewogen en het rekenkundig gemiddelde van de methode waarbij de gemiddelde waarde van de deskundige antwoorden wordt gezocht.

Fuzzy Logic

Fuzzy Logic is een methode om de onzekerheid van een bepaalde parameter te benaderen. De methode stelt de mate dat een parameter de waarde overeenkomt met een bepaalde indeling. Deze graad varieert tussen 0 en 1 op basis van de booleanse 'true' of 'false' . Fuzzy Logic is toegepast op tal van gebieden, zoals de theorie controle, kunstmatige intelligentie en risico-analyse. GeoBrain heeft de toepassing ervan op geo-engineering gespecialiseerd en vooral met name dijkveiligheidsbeoordelingen.