Terug naar hoofdpagina Macrostabiliteit


Hoofdpublicaties

Deze POVM-publicatie gaat in op technieken die de schuifsterkte binnen een grondvolume verbeteren, waardoor de macrostabiliteit toeneemt. Het uitgangspunt is daarbij steeds dat macrostabiliteit wordt gecontroleerd met een glijvlakberekening. In deze glijvlakberekening moet indirect wel rekening worden gehouden met de vervormingsafhankelijkheid van de schuifsterkte langs het glijvlak, die verschillend is voor het wel en niet verbeterde deel.  De PPG geeft een actueel antwoord  op de vraag waar en wanneer grondverbeteringstechnieken een goed alternatief vormen voor  conventionele ophoging met grond of voor toepassing van een langsconstructie of van vernageling. Achtereenvolgens wordt ingegaan op: de veiligheidsfilosofie; de ondergrondschematisering; het gebruik van alternatieve ophoogmaterialen; toepassing van grondstabilisatie; toepassing van consolidatie met drainage; toepassing van granulaire kolommen; toepassing van granulaire technieken; toepassing van overige technieken (verdichting, borsteldijk en oppervlaktestabilisatie); omgevingsmanagement. Voor gewapende grond en granulaire kolommen worden ook rekenvoorbeelden gegeven.

Deze POVM publicatie gaat vergezeld van een positief ENW advies over de toepasbaarheid.


Errata


Aanvullende kennisdocumenten


Vragen & Antwoorden


Achtergronddocumenten

  • No labels