De tool: Ontwikkelingen

 

 


Zelf ideeën om de KRW-Verkenner verder uit te bouwen?

Deltares is altijd op zoek naar samenwerkingen om de KRW-Verkenner weer een stapje verder te brengen. Een van de middelen om een samenwerking ter vergemakkelijken is de TKI-Regeling: de Nederlandse overheid stimuleert gezamenlijk onderzoek in industriële sectoren die van wezenlijk belang zijn voor de Nederlandse economie, de zogenoemde Topsectoren. ‘Water’ is een van die topsectoren en Deltatechnologie is een van de drie Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) daarbinnen. Voor elk topconsortium is budget beschikbaar, de zogenoemde TKI-toeslag, voor gezamenlijk onderzoek, zoals Deltares dat in de programma’s coördineert. De totale private investering in het programma is de zogenaamde grondslag voor de toekenning van de TKI-toeslag. Deze toeslag komt in principe ook weer ten goede aan het programma doordat deze wordt ingezet voor nieuw gezamenlijk onderzoek binnen het programma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

  • No labels