Documenten  2021

  What drives the ecological quality of surface waters? A review of 11 predictive modeling tools

  Auteur(s): Hans Visser, Niels Evers, ArjanBontsema, Jasmijn Rost, Arie de Niet, Paul Vethman, Sido Mylius, Annelotte van der Linden, Joost van den Roovaart, Frank van Gaalen, Roel Knoben, Hendrika J. de Lange
  Link naar het artikel: https://doi.org/10.1016/j.watres.2021.117851

  2018 

  Impact of industrial waste water treatment plants on Dutch surface waters and drinking water sources

  Auteur(s): A.P. van Wezel, F. van den Hurk, R.M.A. Sjerps, E.M. Meijers, E.W.M. Roex and T.L. ter Laak
  Link naar het artikel: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.05.325

  An adapted companion modelling approach for enhancing multi-stakeholder cooperation in complex river basins

  Auteur(s): L. Basco-Carrera, E. Meijers, H. D. Sarısoy, N. O. Şanli, S. Coşkun, W.Oliemans, E. van Beek, Y. Karaaslan and A. Jonoski
  Link naar het artikel: https://doi.org/10.1080/13504509.2018.1445668

  2017

  Modelling expertise - Experts and expertise in the implementation of the Water Framework Directive in the Netherlands

  Auteur(s): S. Junier

  2016 

  Development of an interactive catchment water quality modelling framework to support stakeholder decision making

  Auteur(s): D.F. Burger, M. Weeber, N. Goorden, E. Meijers, J. van den Roovaart en D. Tollenaar
  Download de poster met meer achtergrondinformatie hier of download de presentatie over de DeltaDataViewer en de Nieuw-Zeelandse toepassing hier

  2011

  Emissiesymposium

  Auteur(s): A. de Boer
  Download artikel hier

  2022

  Scenario analyses doelbereik Kaderrichtlijn Water

           Auteur(s):  A. van der Linden, J. van den Roovaart, N. Evers en S. Kelderman
           Download het rapport hier

  Kennisimpuls Waterkwaliteit - Verbeteringsmogelijkheden voor regionale kennisregels KRW-Verkenner, Pilot macrofauna in stromende wateren

           Auteur(s): G. Geerling, M. van Oorschot, J. Rost, N. Evers en H. Korving
           Download het rapport hier

  Achtergrondrapportage Ex Ante KRW 2021 - Analyse van de waterkwaliteit voor de concept-stroomgebiedbeheerplannen voor de 3e KRW-periode 2022-2027

           Auteur(s): A. van der Linden, W. Altena en J. van den Roovaart
           Download het rapport hier

  Onderdeel Vis van de KRW-Verkenner module Ecologie Rijkswateren

           Auteur(s):  V. Harezlak
           Download het rapport hier

  2021

  Update ecologische kennisregels KRW-Verkenner

  Auteur(s): A. van der Linden, J. van den Roovaart, N. Evers, J. Rost, H. Visser, P. Vethman, A. de Niet, S. Nieuwhof, R. Knoben, A. Bontsma en F. Gaalen
  Download het rapport hier

  2020

  KRW-Verkenner module Ecologie Rijkswateren - opzet, uitwerking en toepassing

  Auteur(s): R. Wortelboer, T. Buijse, G. van Geest, V. Harezlak en J. van den Roovaart
  Download het rapport hier

  Addendum bij KRW-Verkenner module Ecologie Rijkswateren - opzet, uitwerking en toepassing (validatie)

  Auteur(s): V. Harezlak, M. van Oorschot en J. van den Roovaart
  Download het rapport hier

  Achtergrondrapportage Nationale Analyse Waterkwaliteit 2019

  Auteur(s): P. Cleij, S. Loos, A. van der Linden en J. van den Roovaart
  Download het rapport hier

  Nationale analyse waterkwaliteit: onderdeel van de Delta-aanpak Waterkwaliteit

  Auteur(s): F. van Gaalen, L. Osté en E. van Boekel
  Download het rapport hier

  Addendum bij het eindrapport van de nationale analyse waterkwaliteit

  Auteur(s): F. van Gaalen en L. Osté
  Download het rapport hier

  Het Landelijk Waterkwaliteitsmodel: Uitbreiding van het Nationaal Water Model met waterkwaliteit ten behoeve van berekeningen voor nutriënten

  Auteur(s): F. van der Bolt, T. Kroon, P. Groenedijk, L. Renaud, J. van den Roovaart, G. Janssen, S. Loos, P. Cleij, A. van der Linden en A. Marsman
  Download het rapport hier

  Rapportage Basisprognoses Waterkwaliteit 2019: Toepassing van het Landelijk WaterKwaliteitsModel: status tussenrapportage

  Auteur(s):  S. Loos, L. Renaud, P. Groenendijk, P. Cleij, A. van der Linden, F. van der Bolt en T. Kroon
  Download het rapport hier

  Nitraat in oppervlaktewater vanuit grondwater

  Auteur(s): J. van den Roovaart, J. Rozemeijer, P. Cleij, A. van der Linden, S. Buijs, G. Spaak en H. Passier
  Download het rapport hier

  2018

  Berekeningen kwaliteit regionale wateren in kader Ex-ante SGBP2

  Auteur(s): P. Cleij, F. van Gaalen en E. van Boekel
  Download het rapport hier

  2017

  Ex-ante-evaluatie van de mestmarkt en milieukwaliteit

  Auteur(s): O. Schouwmans, P. Blokland, P. CLeij, P. Groenendijk, T. de Koeijer, H. Luesink, L. Renaud en J. van den Roovaart
  Download het rapport hier

  2016

  Waterkwaliteit nu en in de toekomst - Eindrapport ex ante evaluatie van de Nederlandse plannen voor de Kaderrichtlijn Water

  Auteur(s): F. van Gaalen, A. Tiktak, R. Franken, E. van Boekel, P. van Puijenbroek en H. Muilwijk
  Download het rapport hier

  2015

  Evaluation of total nitrogen concentrations in coastal waters of the Meuse catchment for 2021 and 2027

  Auteur(s): C. Chrzanowski, P. Cleij, J. van den Roovaart, C. Thiange en T. Troost
  Download het rapport hier

  Waterkwaliteit nu en in de toekomst - Tussentijdse rapportage ex ante evaluatie van de Nederlandse plannen voor de Kaderrichtlijn Water

  Auteur(s): F. van Gaalen, A. Tiktak en R. Franken
  Download het rapport hier

  Update Ecologische modellen KRW-Verkenner

  Auteur(s): A. de Niet
  Download het rapport hier

  Kalibratie van het Landelijk KRW-Verkenner Model 2.0

  Auteur(s): M. Mulder en P. Cleij

  Download het rapport hier

  Verbetering kennisregels ecologische effecten - ten behoeve van de KRW-Verkenner

  Auteur(s): M. Schipper en A. Schomaker
  Download het rapport hier

  2014

  Update Landelijk KRW-Verkenner Model; Resultaten van een aantal verbeteringen van het Landelijk KRW-Verkenner Model (LKM)

  Auteur(s): P. Cleij, E. Meijers en R. Smit
  Download het rapport hier

  Stikstof scenario studie met KRWVerkenner en koppeling met het Noordzee model, Eindrapportage

  Auteur(s): S. Loos, T. Troost, N. Goorden, C. Thiange, M. Weeber en H. Los
  Download het rapport hier

  Rapportage koppeling Landelijk KRW-Verkenner model met Deltamodel

  Auteurs(s): J. van den Roovaart, E. Snippen, P. Cleij, E. Meijers, M. Visser en M. Weeber
  Download het rapport hier

  Kwantificering van de effecten van de maatregelen van het BPRW-2 met de KRW-Verkenner

  Auteur(s): R. Wortelboer
  Download het rapport hier

  Kwantificering van de effecten van de maatregelen van het BPRW-2 met de KRW-Verkenner - een update

  Auteur(s): R. Wortelboer
  Download het rapport hier

  2013

  Toepassing van de KRW-Verkenner in de Rijkswateren - Maatregelenpakket Kaderrichtlijn Water doorgerekend

  Auteur(s): R. Wortelboer, M. Weeber en C. Chrzanowski
  Download het rapport hier

  De ecologische kwaliteit van Nederlands oppervlaktewater: een analyse met regressiebomen

  Auteur(s): H. Visser, en R. Wortelboer
  Download het rapport hier

  De ecologische kwaliteit van Nederlands oppervlaktewater: een vergelijking van drie modelleringstechnieken

  Auteur(s): H. Visser
  Download de notitie hier

  De ecologische kwaliteit van Nederlands oppervlaktewater: zijn de voorspellingen beter geworden?

  Auteur(s): P. Cleij en H. Visser
  Download de notitie hier

  Installatie handleiding KRW-Verkenner (WFD-Explorer 2.0)

  Auteur(s): Deltares
  Download handleiding hier

  Invoerformats KRW-Verkenner

  Auteur(s): Deltares
  Download rapport hier

  Notitie matlab code PUNN methodiek

  Auteur(s): A. de Niet
  Download de notitie hier

  Scenario studie naar de effecten van emissiereductiemaatregelen op stikstofvrachten in de Rijn

  Auteur(s): S. Loos en C. Thiange
  Download het rapport hier

  2012

  Belasting per KRW-waterlichaam voor probleemstoffen in Nederland: Technische achtergrondrapportage

  Auteur(s): N. van Duijnhoven, G. Roskam en C. Thiange
  Download het rapport hier

  Ecologische rekenregels voor Rijkswateren in de KRW-Verkenner

  Auteur(s): M. van Oorschot, G. Geerling, L. van Kouwen
  Download het rapport hier

  Innovatief Scenario Kennis Moet Stromen: Berekening van de effecten van innovatieve landbouwmaatregelen met de KRW-Verkenner

  Auteur(s): M. van Oorschot
  Download het rapport hier

  Landelijke pilot KRW-Verkenner 2.0: Effecten van beleidsscenario's op de nutriëntenkwaliteit

  Auteur(s): J. van den Roovaart, E. Meijers, R. Smit, P. Cleij, F. van Gaalen en S. Witteveen
  Download het rapport hier

  Voorspellen ecologische kwaliteits ratio op basis van product unit neural networks

  Auteur(s): A. de Niet
  Download het rapport hier

  2011

  KRW-Verkenner in de praktijk - Aanvulling - zaaknummer 31053554

  Auteur(s): S. Groot
  Download het rapport hier

  2010

  Ecologische rekenregels voor Rijkswateren

  Auteur(s): M. van Oorschot, G. Geerling, J. van den Roovaart
  Download het rapport hier
  2017

  De Dommel doet het  

  (Het Waterschap, 2017 (6))

  Hoe kun je meetgegevens van ecologie en waterkwaliteit gebruiken om het effect van je maatregelen te evalueren én voorspellen? Waterschap De Dommel ontwikkelde betrouwbare analysetools en modellen die snel inzicht geven in het effect van keuzes. Klik hier om meer te weten te komen over de data- en trendanalyse en over de manier waarop de effecten van maatregelen voorspeld kunnen worden.

  Modelling expertise - Experts and expertise in the implementation of the Water Framework Directive in the Netherlands

  Op 12 september 2017 heeft Sandra Junier succesvol haar promotieonderzoek verdedigd. Haar onderzoek gaat over de rol van computer software tijdens het proces van 'evidence based policy making'. Als case study heeft zij de de implementatie van de KRW genomen en wat de rol van KRW-Verkenner hierin is geweest. De dissertatie is via deze link te downloaden.  2013

  Nieuwsbrief

  Download hier

   


  2012

  Nieuwsbrief

  Download hier

  Productfolder

  De nieuwe productfolder van de KRW-Verkenner is uit. In de productfolder staat kort en krachtig uitgelegd wat de KRW-Verkenner is, waarvoor deze gebruikt kan worden en welke modules er in zitten.

  Workshop Emissiesymposium

  Als onderdeel van het jaarlijkse Emissiesymposium 2012 op 15 maart is in de middag een workshop gehouden over de KRW-Verkenner. Aan de hand van een drietal dilemma’s is gediscussieerd over regionale versus landelijke toepassing van de KRW-Verkenner, het importeren van SOBEK-informatie en de ontwikkeling van de ecologische kennisregels. Bekijk hier de presentatie.


  2011

  Werkzaamheden najaar 2011

  Afgelopen periode is er gewerkt aan kennisregels voor de R7 en R8 watertypen. Deze zijn gebaseerd op een ecotopen benadering. Daarnaast is een begin gemaakt met een koppeling met een grid model. Deze toepassing is interessant voor een landelijke toepassing van de KRW-Verkenner, waarbij een netwerk schematisatie voor het zoete water gekoppeld is aan een grid model voor de kustwateren.

  Interview

  In de Visie, een blad gemaakt door Deltares voor externe partners, is een gecombineerd interview verschenen met Joost van den Roovaart en Bas van der Wal. Lees het hele interview hier

  Bas van der Wal en Joost van den Roovaart

  Landelijke pilot

  Onder regie van RWS is een landelijke pilot gestart, waarbij het instrument wordt getest en de uitkomsten worden gevalideerd. In de pilot worden voor stikstof en fosfaat op landsdekkende schaal (ca. 20.000 eenheden) zowel voor de Rijkswateren als voor de regionale wateren een aantal scenario's doorgerekend, waaronder de nieuwe mestwetgeving. In de pilot wordt aansluiting gezocht met activiteiten in Rijn-West op het gebied van stroomgebiedafstemming.

  Derde Gebruikersdemo

  Op dinsdag 15 maart en dinsdag 29 maart zijn er voor de derde keer gebruikersdemo`s geweest. Hierin hebben gebruikers onder andere kunnen spelen met het importeren van emissies en gebiedsgegevens en het definieren van maatregelen. Een verslag van deze bijeenkomst en de tutorial volgen spoedig.  2022

  Gebruikersbijeenkomst

  Op 2 november 2022 heeft de gebruikersdag van de KRW-Verkenner plaatsgevonden in Amersfoort. Hierbij een link naar het verslag en de presentaties.


  2012

  Gebruikersbijeenkomst

  Op 3 juli 2012 is er een gebruikersbijeenkomst geweest. Hier konden gebruikers door middel van een tutorial zelf aan de slag met de KRW-Verkenner. Daarnaast is er veel informatie verstrekt over de stand van zaken, nieuwe functionaliteiten,ecologische kennisregels, toekomstige ontwikkelingen en de landelijke pilot.

  Afstemming met Volg- en Stuursysteem

  In een bijeenkomst tussen Deltares en STOWA is er besloten om de ecologische kennisregels zoveel mogelijk in samenspraak te ontwikkelen, daarbij gebruik makend van de meest recente kennis.


  2011

  Bijeenkomst RWS 10 februari 2011

  Op 10 februari is er een bijeenkomst geweest met een aantal vertegenwoordigers uit de Regionale Directies van Rijkswaterstaat, de Waterdienst en een deel van het projectteam van de KRW-Verkenner. Tijdens deze bijeenkomst werd er onder andere gesproken over de ecologische kennisregels van Rijkswateren en de landelijke pilot.

  KRW-Verkenner internationaal

  Op 25 mei is een presentatie en demo gegeven van de KRW-Verkenner aan een delegatie van de Zweedse overheid en op 27 mei is een presentatie gegeven op de Karlsruher Flussgebietstage 2011: Priority Pollutants in River Basins

  Overleg ecologische kennisregels regionale wateren

  Op 7 juli is er een overleg geweest over de doorontwikkeling van de ecologische kennisregels voor regionale wateren. Het doel van de dag was om te discussieren over verschillende methoden voor het afleiden van ecologische kennisregels en acties uit te stippelen om de kennisregels op korte termijn te verbeteren. Daarnaast is er gepraat over een lange termijn visie.

  Presentatie in RAO-voorzittersoverleg

  Nu de bouw van de nieuwe KRW-Verkenner vordert, is het goed om breder bekendheid te geven aan het instrument en de rol bij de nieuwe ronde Stroomgebiedbeheerplannen. Daarom is op 29 juni een presentatie van de stand van zaken gegeven met een korte demo in het RAO-voorzittersoverleg.

  Bijeenkomst werkgroep Ecologische Kennisregels

  Op 7 juli komt de werkgroep Ecologische Kennisregels bijeen om te spreken over de te volgen strategie voor de verbetering van de ecologische kennisregels. Verschillende alternatieven zullen nader worden uitgewerkt, waarmee Stuurgroep KRW-Verkenner kan beslissen over de doorontwikkeling van de kennisregels.


  2010

  Gebruikersbijeenkomst 21 januari 2010

  Op 21 januari 2010 was de eerst bijeenkomst van toekomstige gebruikers van de KRW-verkenner. Hieronder kunnen het verslag en de vragen die de gebruikers met de KRW-verkenner willen beantwoorden gedownload worden. 

  Gebruikersdemo 1e release KRW-Verkenner 29 april 2010: ecologie regionale wateren
  Gebruikersdemo 2e release KRW-Verkenner 29 april 2010: water- en stoffenbalans
  Bijeenkomsten werkgroepen


  Stuurgroepbijeenkomsten

  Op 14 september 2010 is de stuurgroep bij elkaar geweest. Hierin is het advies van de werkgroepen besproken over ecologie en schematisatie.

  RAO-bijeenkomsten

  Om in de regio meer bekendheid te geven aan de nieuwe KRW-Verkenner en specifieke vragen en discussiepunten te bespreken, is de zogenoemde regioronde gehouden. Een team van deskundigen van de drie bij de bouw van de KRW-Verkenner betrokken instituten (Deltares, PBL en Alterra) zijn langs verschillende deelstroomgebieddistricten gegaan. Bezochte deelstroomgebieddistricten zijn:

   • Rijn-West
   • Maas
   • Schelde


  • No labels