De KRW-Verkenner in de media

 


 

 Modelling expertise - Experts and expertise in the implementation of the Water Framework Directive in the Netherlands

Op 12 september 2017 heeft Sandra Junier succesvol haar promotieonderzoek verdedigd. Haar onderzoek gaat over de rol van computer software tijdens het proces van 'evidence based policy making'. Als case study heeft zij de de implementatie van de KRW genomen en wat de rol van KRW-Verkenner hierin is geweest. De dissertatie is via deze link te downloaden.

 

 

 

De Dommel doet het  

(Het Waterschap, 2017 (6))

Hoe kun je meetgegevens van ecologie en waterkwaliteit gebruiken om het effect van je maatregelen te evalueren én voorspellen? Waterschap De Dommel ontwikkelde betrouwbare analysetools en modellen die snel inzicht geven in het effect van keuzes. Klik hier om meer te weten te komen over de data- en trendanalyse en over de manier waarop de effecten van maatregelen voorspeld kunnen worden.

 

 

 

 

 

 

Nieuwe KRW-Verkenner: 1 tool, 1 taal

(Visie, 2012 (5))

Waterbeheerders hebben 2015 op hun netvlies staan. Volgens de Kaderrichtlijn Water moet de tweede generatie stroomgebieds­-beheersplannen dan gereed zijn. Reden om een belangrijk hulpmiddel te herzien dat grip geeft op beheersmaatregelen: de KRW-Verkenner. Lees hier het duo-interview met Bas van der Wal (STOWA) en Joost van de Roovaart (Deltares). 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • No labels