Deze wiki presenteert ideeën en plannen voor kustontwikkeling en adaptatie aan zeespiegelstijging. Dit is het resultaat van twee studies die gedaan zijn voor het Delta Programma (link naar het rapport over kustontwikkeling staat onderaan).

De plannen voor kustontwikkeling zijn gecategoriseerd op hun impact en doeleinde, zoals ruimte scheppen, bescherming tegen de zee, wonen en recreëren, natuur en milieu, visserij en landbouw en transport en energie.

De plannen voor adaptatie aan zeespiegelstijging zijn onderverdeeld in vier oplossingsrichtingen: beschermen gesloten, beschermen open, meebewegen en zeewaarts gaan.

Link naar alle projects: Projects


   • No labels