Algemene Informatie

Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is de verzameling van software en data voor het ontwikkelen van grondwater- en oppervlaktewatermodellen voor Nederland op landelijke en regionale schaal. Het NHI is bedoeld om de kennis van specialisten bij waterbeheerders, instituten en adviesbureau’s te bundelen om te komen tot kwalitatief goede instrumenten en data. 

Het NHI kent zowel landelijke als regionale toepassingen. De landelijke toepassing wordt het Landelijk Hydrologisch Model (LHM) genoemd. Het LHM is vooral gericht op de waterbeweging in gemiddelde en droge omstandigheden en wordt o.a. gebruikt in het Nationaal Water Model (NWM), real time simulaties van droogte, als basis voor modellering voor waterkwaliteit in het Landelijk Water Kwaliteits Model (LWKM) en de landelijke waterverdeling (Deltaprogramma Zoetwater).  

De regionale toepassingen van NHI richting zich op regionale analyse van het grond- en oppervlaktewater. Deze toepassingen zijn veelal tot stand gekomen door samenwerking van waterschappen, drinkwaterbedrijven en provincies. Voorbeelden van regionale toepassingen zijn MIPWA, IBRAHYM, MORIA, AMIGO, AZURE, GrAM (Grondwatermodel Aa en Maas), het Utrechtmodel, het Zeelandmodel en het Brabantmodel. 

De ambitie van het NHI is om binnen de diversiteit aan toepassingen de krachten te bundelen bij kennis- en methodiekontwikkeling. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van dezelfde (basis)data en software uit de gereedschapskist NHI. Voorbeelden hiervan zijn  iMOD (MODFLOW-MetaSWAP), de onttrekkingendatabase, HyDAMO, NHI-zoet-zout, en specifieke data voor buisdrainage en beregening. De gebruikte data wordt de komende jaren verder aangevuld en ontsloten via het dataportaal NHI en met de andere onderdelen van NHI beheerd en onderhouden.

Ter ondersteuning van toekomstige modelbouw met betrekking tot het oppervlaktewater worden scripts ontwikkeld die gebruik maken van data aangeleverd in het DAMO 2.2 formaat.

Website(s): 

Algemeen: (http://nhi.nu/)

Data Portaal:


(https://data.nhi.nu/)

Ondersteuning

Voor vragen en opmerkingen over de gereedschapskist NHI kunt u terecht bij de Helpdesk NHI. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar helpdesk.nhi@deltares.nl. 

Dit kunnen zowel algemene als meer specifieke inhoudelijke vragen zijn. Waar nodig worden de vragen door de helpdesk doorgestuurd naar de juiste specialisten en/of contactpersonen. Benadrukt wordt dat ook het doorgeven van geconstateerde tekortkomingen zeer wordt gewaardeerd. Met deze feedback helpt u het NHI in de toekomst verder te verbeteren.

Voor algemene vragen over het project NHI kunt u ook contact opnemen met personen die op www.nhi.nu zijn vermeld onder organisatie.

  • No labels