Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

 

ZW-LHM-T-01 Uitvoeren workflow
Voer onderstaande instructies van de model workflow uit

(tick) Check of alle onderdelen in de standaard model workflow test succesvol zijn.

Model workflow
Test instructies en verwacht resultaat

Selecteer in de "Interactive" tab de uit te voeren workflow.

Vul een T0 in voor het jaar dat je wilt doorrekenen (dus voor 2003 is de T0 01-01-2004 01:00:00)

(tick) Start de workflow en kijk of deze onder Systeembeheer --> Draaiende taken verschijnt

Wanneer de workflow is afgerond

(tick) Check dat er geen errors verschijnen in het "Logs" window.

Open het "Management Modelruns" window.

(tick) Check dat de workflow succesvol eindigt binnen de tijd zoals aangegeven in tabel Testwaarden Zoetwater.

Open de "Actuele voorspellingen" tab van het "Management Modelruns" window en kijk of
de voorspelling is goedgekeurd. Zo nee, selecteer de workflow en klik op "Goedkeuren".

(tick) Check dat de voorspelling in de eerste kolom een groene driehoek heeft/krijgt.

Open de "Database Viewer" (toetscombinatie: F12 J vanuit het "Kaart" window) en
selecteer de zojuist gedraaide workflow.

(tick) Check in de Testwaarden Zoetwater of voor de volgende

 • Het aantal locaties
  selecteer hiervoor in de dataviewer alle locaties en alle parameters. FEWS synchroniseerd dit met de locaties en parameters
  in de database viewer.
 • % missings

 

 JaarTestprotocolReferentie20172050 DrukParijs2017 
2003ZW-LHM-T-01

geen errors in "logs window"
workflow succesvol geeindigd
locaties: 4803 (4867 in testprotocol)
parameters: 41 (83 in testprotocol)
Model instanties: 2 (4 in testprotocol)
Tijdreekstype: SH (SH in testprotocol)
missing: 0%
testbevinding: Overleg gehad met ontwikkelteam over de
afwijkende waarden. Afwijking heeft te maken met een FEWS
artifact. Daarom besloten om de test aan te passen zodat
uniformer gebruikt kan worden. Het nieuwe testvoorstel
wordt na de release voorgelegd

geen errors in "logs window"
workflow succesvol geeindigd
locaties: 4803 (4867 in testprotocol)
parameters: 41 (83 in testprotocol)
Model instanties: 2 (4 in testprotocol)
Tijdreekstype: SH (SH in testprotocol)
missing: 0%
testbevinding: Overleg gehad met ontwikkelteam over de
afwijkende waarden. Afwijking heeft te maken met een FEWS
artifact. Daarom besloten om de test aan te passen zodat
uniformer gebruikt kan worden. Het nieuwe testvoorstel
wordt na de release voorgelegd

 
ZW-LHM-T-02 Rekentijd
Selecteer in de "Interactive" tab de uit te voeren workflow en voer de volgende stappen uit:
 • zet T0 op 01-01-2004 01:00:00 om het jaar 2003 door te rekenen
 • klik op "Taakuitvoer opties" en vink "Select initial state" en "Cold state" aan
 • zet de datum van de cold state precies een jaar vóór de datum van de gekozen T0
  (bijvoorbeeld: T0 is "01-01-2004 01:00:00", dan dient de cold state "01-01-2003 01:00:00" te zijn)

Start vervolgens de workflow. 

(tick) Controleer de rekentijd met de rekentijd in Testwaarden Zoetwater

 JaarTestprotocolReferentie20172050 DrukParijs2017 
2003ZW-LHM-T-02

door multi core van 14hr naar 4h 50m 58s
testbevinding: goedgekeurd

door multi core van 14hr naar 4h 42m 47s
testbevinding: goedgekeurd

 

Onderstaande testprotocollen konden niet uitgevoerd worden omdat deze verouderd zijn. Deze testen worden verwijderd en indien nodig vervangen door andere testen.

 JaarTestprotocolReferentie20172050 DrukParijs2017 
2003ZW-LHM-R-41test niet uitgevoerd
test niet uitgevoerd
2003ZW-LHM-R-45test niet uitgevoerdtest niet uitgevoerd
2003ZW-LHM-R-46test niet uitgevoerd
test niet uitgevoerd
2003ZW-LHM-R-47test niet uitgevoerd
test niet uitgevoerd
    
ZW-LHM-R-44 Peilverloop IJsselmeer
Vergelijk de uitkomsten van de workflow met de waarden van de canned dataset voor het
peilverloop van het IJsselmeer voor het betreffende jaar. Kijk naar de locatie "IJsselmeer & Randmeren Noord"
en de parameter "Peil knopen"
 

(tick) Check of het verschil in peilverloop niet meer dan 1 cm bedraagt.

 JaarTestprotocolReferentie20172050 DrukParijs2017 
2003ZW-LHM-R-44

testbevinding: Het verloop van het IJsselmeerpeil is zoals verwacht voor de referentie 2017.
In overleg met de expert (Geert Prinsen) goedgekeurd

testbevinding: Bij het verloop van het IJsselmeerpeil is voor het scenario DrukParijs een klein verschil te zien.
In overleg met de expert (Geert Prinsen) de test goedgekeurd

 
Onderstaande test is gelijk aan ZW-LHM-R-44. Deze test wordt verwijderd en indien nodig vervangen door een andere test.
 JaarTestprotocolReferentie20172050 DrukParijs2017 
2003ZW-LHM-R-01

test niet uitgevoerd

test niet uitgevoerd

 
ZW-LHM-R-22 Debiet Waal
Ga naar de Data viewer en selecteer LHM --> DM (ditricten).

Selecteer de locatie "Waal" en de parameter "Takdebiet"

Vergelijk voor 2003 het debiet op de Waal met de canned dataset (zie onderstaand figuur)
 

(tick) Check of het takdebiet  door de Waal voor de referentie overeenkomt met het debiet in het onderstaande figuur.

Voor een scenario dient het profiel hetzelfde te zijn, maar kunnen de exacte waarden hoger of lager liggen.

 

 
 JaarTestprotocolReferentie20172050 DrukParijs2017 
2003ZW-LHM-R-22

testbevinding: Het debietverloop op de Waal komt overeen met het debietverloop gegeven in het testprotocol
goedgekeurd

testbevinding: Het debietverloop op de Waal komt overeen met het debietverloop gegeven in het testprotocol
goedgekeurd

 
Onderstaande test is gelijk aan ZW-LHM-R-44. Deze test wordt verwijderd en indien nodig vervangen door een andere test.
 JaarTestprotocolReferentie20172050 DrukParijs2017 
2003ZW-LHM-R-23test niet uitgevoerdtest niet uitgevoerd
 
ZW-LHM-R-24 WABES_capaciteit KWA-15
Beoordeel de WABES Mijlpaal II maatregel voor de capaciteit van KWA-15 (stap 1)  

Ga naar de Data viewer en selecteer LHM --> DM (districten).
Selecteer d
e locatie "Waaiersluis"(DMTakken_NHI30_DMTak_4070) "Gouwe gemaal en inlaat Rijnland t" (DMTakken_NHI30_DMTak_4067) en "Oude Rijn" (DMTakken_NHI30_DMTak_4059) en de parameter "Takdebiet"

Het is ook mogelijk de locaties via de database viewer te selecteren.

Vergelijk voor 2003 het debiet met de canned dataset (zie onderstaand figuur)

 

(tick) Check of in de zomer 2003 bij Bodegraven en Oude Rijn het takdebiet globaal overeenkomt met het onderstaande figuur.

 

 

  

 

 JaarTestprotocolReferentie20172050 DrukParijs2017 
2003ZW-LHM-R-24

testbevinding: De debieten van de KWA komen overeen met het debiet gegeven in het testprotocol
goedgekeurd

testbevinding: De debieten van de KWA komen overeen met het debiet gegeven in het testprotocol
goedgekeurd

Naar aanleiding van de vraag naar de impact van Cl is onderstaand plaatje gemaakt; Het plaatje laat zien dat er verschil is in debiet tussen de Z0 en de Z1 som. Dit is het effect van dchloride.

 
ZW-LHM-R-25 WABES_Roode Vaart
Beoordeel de WABES Mijlpaal II maatregel voor voor de Roode Vaart 

Ga naar de Data viewer en selecteer LHM --> DM (districten).
Selecteer d
e locatie "Markduiker & Marksluis" (DMTakken_NHI30_DMTak_5024) en "Roode Vaart" ("DMTakken_NHI30_DMTak_50211) en de parameter "Takdebiet"

Het is ook mogelijk de locaties via de database viewer te selecteren.

Vergelijk voor 2003 het debiet met de canned dataset (zie onderstaand figuur)

(tick) Check of in een droge periode (zomer 2003) het debiet de Markduiker en Marksluis en de Roode Vaart tezamen maximaal 9 m/s bedraagt. Het debiet door de Roode Vaart mag niet meer dan 3 m3/s bedragen.

 

 JaarTestprotocolReferentie20172050 DrukParijs2017 
2003 ZW-LHM-R-25

testbevinding: De test voldoet aan het testprotocol (gezamelijk debiet <9m3/s).
Het verloop is grillig en daarmee niet als verwacht. Daarom voorgelegd aan een expert (Geert Prinsen). Deze gaf aan dat

"De dip zit niet in de Roode Vaart, maar in de aanvoer via Oosterhout. Het gewenst debiet verderop op de Mark wordt met vaste verdeelsleutels voor een deel via Roode Vaart voorzien en voor een deel uit Breda/Oosterhout. Voor de Roode Vaart is er geen aanvullende bron en de aanvoer (gegeven het constante gewenste debiet) vrij constant. Voor Breda/Oosterhout zijn er dus 2 bronnen. Blijkbaar is die ene decade wat natter, en komt via de Bovenmark / Breda wat meer water, waardoor Oosterhout minder hoeft te leveren. Vandaar die dip."

In overleg met Geert Prinsen goedgekeurd.

testbevinding: De test voldoet aan het testprotocol (gezamelijk debiet <9m3/s).
Het verloop is grillig en daarmee niet als verwacht. Daarom voorgelegd aan een expert (Geert Prinsen). Deze gaf aan dat

"De dip zit niet in de Roode Vaart, maar in de aanvoer via Oosterhout. Het gewenst debiet verderop op de Mark wordt met vaste verdeelsleutels voor een deel via Roode Vaart voorzien en voor een deel uit Breda/Oosterhout. Voor de Roode Vaart is er geen aanvullende bron en de aanvoer (gegeven het constante gewenste debiet) vrij constant. Voor Breda/Oosterhout zijn er dus 2 bronnen. Blijkbaar is die ene decade wat natter, en komt via de Bovenmark / Breda wat meer water, waardoor Oosterhout minder hoeft te leveren. Vandaar die dip."

In overleg met Geert Prinsen goedgekeurd.
 
ZW-LHM-R-26 Aggregatie 17 gebieden
Controleer de aggregatie van de 17 gebieden voor het jaar 2003

Selecteer DM (5regio's) en DM (17 regio's)

Kies een KPARegio (bv KPARegio3-Rivierengebied) en de daarbij behorende regio's (voor Rivierengebied zijn dit 6,7 en 11)

(tick) Check of de optelling van kleinere regio's (er zijn in totaal 17 'kleine' regio's) optellen tot de grotere regio (er zijn in totaal 5 'grote' regio's); zie de onderstaande figuren met voorbeeld voor Rivierenland. 

 

      

 

 

 JaarTestprotocolReferentie20172050 DrukParijs2017 
2003 ZW-LHM-R-26

testbevinding: De som van de districten komt overeen met het KPAdistrict
goedgekeurd

testbevinding: De som van de districten komt overeen met het KPAdistrict
goedgekeurd

 
ZW-LHM-E-02 Wegschrijven naar OpenDAP
Open het archief (\\pl-sa001.xtr.deltares.nl\dfs\fews\nwm_archive\) in Total Commander of Windows Explorer.

Vraag de inlog en wachtwoord op bij een ontwikkelaar.

(tick) Check dat voor de gedraaide LHM workflow (zoek vergelijkbare 'timestamp') een zip-file is weggeschreven naar het OPeNDAP archief.

 

 JaarTestprotocolReferentie20172050 DrukParijs2017 
2003 ZW-LHM-E-02

  

testbevinding: De workflows zijn weggeschreven, goedgekeurd

 
ZW-LHM-E-03 Bestandsgrootte
Log in op de remote desktop aw-fs041.xtr.deltares.nl en aw-fs042.xtr.deltares.nl.

Afhankelijk van op welke fss de workflow heeft gedraaid, staan de resultaten op een remote desktop

Vraag bij een ontwikkelaar de inlog en het password.

Ga naar d:\fews\fss\Export\Archief\ZW\ en kies de betreffende workflow

Bekijk de bestandsgrootte van de zip-file.

(tick) Check dat deze ongeveer 1.3 Gb is (+/- 20 Mb).

JaarTestnummerReferentie20172050 DrukParijs2017 
2003 ZW-LHM-E-03

 

Testbevinding: aanwezig en grootte akkoord, goedgekeurd

 

Testbevinding: aanwezig en grootte akkoord, goedgekeurd

 
ZW-LHM-E-04 Aanwezigheid bestanden
Log in op de remote desktop aw-fs041.xtr.deltares.nl en aw-fs042.xtr.deltares.nl.

Afhankelijk van op welke fss de workflow heeft gedraaid, staan de resultaten op een remote desktop

Vraag bij een ontwikkelaar de inlog en het password.

Ga naar d:\fews\fss\Export\Archief\ZW\ en kies de betreffende workflow

Download de zip-file en open daarbinnen de folder 'states'.

(tick) Check of de volgende bestanden aanwezig zijn:

 • DMStates_in.xml
 • dmstates_out.xml
 • MozartStates_in.xml
 • mozartstates_out.xml
 • NHI_MetaSwamp_States_in.xml
 • nhi_metaswap_states_out.xml
 • NHI_MetaSwamp_States2_in.xml
 • nhi_metaswap_states2_out.xml
 • NHI_States_in.xml
 • NHI_states_out.xml

 

JaarTestnummerReferentie20172050 DrukParijs2017 
2003 ZW-LHM-E-04

 

testbevinding: alle bestanden aanwezig. Goedgekeurd

 

testbevinding: alle bestanden aanwezig. Goedgekeurd

 

Error rendering macro 'excerpt-include'

User 'null' does not have permission to view the page.

JaarTestnummerReferentie20172050 DrukParijs2017 
2003 ZW-LHM-E-04

testbevinding: goedgekeurd

 

 

testbevinding: goedgekeurd

 

 

 

  

 

 • No labels