LHM (DM) - LSM3

DM geeft laterale debiet tijdreeksen door aan LSM3.

De koppeling tussen het LHM en LSM3 verloopt via de ZW_DMMzToLSM3Lateralen transformatie. Hierin worden in FEWS geïmporteerde DM tijdreeksen "ZW_LHMImportDM_*, locatieset DMKnoopDistrict" geconverteerd naar LSM3 lateralen "ZW_DMMzToLSM3Lateralen_*, locatieset Q_lateralen_LSM3_linkedtoLHM". In DMKnoopDistrict.csv en LSM3_DMKnoopDistrict_childs.csv worden fracties %DMMZTOSOBEK_frac% gebruikt om DM afvoeren (%DMMZ_ID%) om te rekenen naar LSM3 laterale debieten (%LSM3_ID%).


LSM3 - LHM (DM)

LSM3 geeft chloride tijdreeksen door aan DM.

De koppeling tussen het LSM3 en LHM verloopt via de chloride locaties in het LSM3 en DM-LHM. Hiervoor wordt de IdMapping “ZW_NDB2LHMExport.xml” gebruikt, waarmee internal FEWS locationIds (LSM3_ID) worden gelinkt aan external locationIds (NDB_ID) die overeen moet komen met de in DM_SOBEK.txt aanwezige locaties. De NDB_ID en LSM3_ID locatieIds zijn te vinden in ZW_Chloride_location.csv. De critical-chloride.json met daarin de kritische Chloride concentraties moeten ook overeenkomen met de aanwezige locaties in DM_SOBEK.txt. In de DM_SOBEK.txt staat een referentie naar de salt.his file: SOURCE qua "Chloride concen." src "filled\by\preprocessing\salt.his" min 0 max 9000. source, deze 'template' DM_SOBEK.txt wordt geupdate tijdens de preprocessing met de correcte verwijzing naar de his-file waarin chloride concentraties staan.
LET OP: Als de his-file niet alle locaties in DM_SOBEK.txt bevat, zal DM daar nu niet over struikelen en zal rekenen met 'zoet' water.

 Chloride waarden per locatie worden vanuit LSM3 resultaten “salt.his --> salthis.xml” doorgegeven aan het LHM m.b.v. het script “DMSaltHIS.exe”.

  • No labels