Binnen de zoetwater toepassing in het NWM zijn meerdere modellen aan elkaar gekoppeld. Hieronder is per model aangegeven op welke koppelpunten er uitwisseling is met andere modellen, het zij aan de voorkant (een ander model levert randvoorwaarden aan) of aan de achterkant (de modelresultaten worden gebruikt voor een ander model).

Het Archief bevat alle NetCDF bestanden die door het NWM geëxporteerd worden. Op de pagina's Uitvoerparameters Veiligheid en Uitvoerparameters Zoetwater is terug te vinden welke NetCDF files dit zijn en welke parameters beschikbaar zijn. De shapefiles van de geëxporteerde locaties en bijbehorende modelnetwerken zijn hier te downloaden: zoetwater shapefiles (in Rijksdriehoekstelsel projectie: EPSG:28992), veiligheid shapefile (in Rijksdriehoekstelsel projectie: EPSG:28992 (RD) of WGS84 projectie: EPGS:4326 (WGS)). Voor LHM zijn de netwerken via het NHI dataportaal te bekijken via de dataviewer --> zoetwatervoorziening (http://al-ng023.xtr.deltares.nl/) . 

  • No labels