Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Het Open Archief is een relatief nieuwe functionaliteit van FEWS die bestaat sinds versie 2014.01. Het stelt gebruikers in staat om data op te slaan op een aparte server, zodat deze vervolgens gebruikt kan worden voor post-event analyses, calibratie van modellen, reviews, etc. Daarnaast maakt het Open Archief het mogelijk om data makkelijk beschikbaar te stellen voor andere partijen; de data wordt opgeslagen in NetCDF formaat volgens internationale standaarden, waardoor deze simpel gedownload en bekeken kan worden (zonder dat installatie en kennis van FEWS nodig is).

Vanaf een FEWS FSS (Operator Client of Stand Alone) kan data worden weggeschreven naar het Open Archief. Dit kan gebeuren als onderdeel van een workflow waarin bijvoorbeeld vooraf een modelberekening wordt uitgevoerd, maar er kan ook een aparte workflow voor geconfigureerd worden. Data wordt automatisch opgeslagen in NetCDF formaat met metadata informatie. De harvester checkt om de zoveel tijd de metadata die in het archief is opgeslagen en stuurt deze informatie door naar de catalogus. De catalogus geeft vervolgens een recordId door aan de harvester die deze bij de relevante data plaatst. Via de catalogus kan alle data doorzocht worden, door middel van specifieke zoektermen en andere criteria. Het is ook mogelijk om op deze manier data te downloaden. Deze onderdelen van het archief zijn weergegeven in Figuur 1 hieronder. Voor het NWM is gekozen om gebruik te maken van de GeoNetwork catalogus (FEWS beschikt zelf ook over een eigen catalogus, maar deze is binnen het NWM niet geconfigureerd).


Figuur 1    Schematisatie van het Open Archief

Meer informatie over het Open Archief is te vinden op de volgende pagina’s:

https://publicwiki.deltares.nl/display/FEWSDOC/25.+Using+the+Deltares+Open+Archive

https://publicwiki.deltares.nl/display/FEWSDOC/22+Exchange+with+the+Deltares+Open+Archive

 

  • No labels