Achtergrond

De configuratiehandleiding van het Nationaal Water Model geeft inzicht en achtergrondinformatie over de configuratie en implementatie van de verschillende onderdelen die behoren tot het Nationaal Water Model. Voor algemene informatie wordt verwezen naar het protocol van overdracht voor het Deltamodel (Ruijgh, E.F.W., 2013. Protocol van Overdracht Deltamodel 1.1, Deltares, Delft, 2013.), de voorloper van het Nationaal Water Model.

Deze handleiding is specifiek bedoeld om meer duidelijkheid te geven over de configuratie van het Nationaal Water Model. Gebruikersaanwijzingen en –vragen zijn opgenomen in de gebruikershandleiding, welke ook beschikbaar is op de wiki van het NWM:

https://publicwiki.deltares.nl/display/NW/Gebruikershandleiding+Nationaal+Water+Model.

Het Nationaal Water Model is geconfigureerd in Delft-FEWS. Delft-FEWS is een software pakket (JAVA based) voor het genereren en beheren van voorspellingen, het hanteren en het bewerken van data, met een open interface voor elk extern model. Dit document gaat specifiek in op welke modellen en data per onderdeel van het Nationaal Water Model zijn opgenomen in de FEWS applicatie Nationaal Water Model en hoe deze modellen(trein) is geconfigureerd in Delft-FEWS.

Voor een actueel overzicht van de gebruikte software versies en de modelschematisaties voor de verschillende modellen die deel uitmaken van de Nationaal Water Model applicatie, zie https://publicwiki.deltares.nl/display/NW/Software+versies+en+modelschematisaties.


Doel / doelgroep en afbakening van dit document

Doelen:

  • Gedetailleerde uitleg van de configuratie van het Nationaal Water Model in Delft-FEWS.
  • Ontwikkelaars met (basis) FEWS ervaring in staat stellen door de configuratie van het Nationaal Water Model te navigeren en de configuratie te veranderen of voor andere toepassingen aan te passen.
  • “Lessons learned” vanuit het project te bewaren en met andere ontwikkelaars te delen.

 Doelgroep:

  • Ontwikkelaars met basis FEWS ervaring.
  • Diegene die verantwoordelijk zijn voor beheer en onderhoud.

 Afbakening:

 

Overzicht inhoud van de handleiding

  • No labels