Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Het inloggen op de Master Controller (MC) via de Operator Client (OC) kan op twee manieren geconfigureerd worden, namelijk met of zonder Direct Database Acces (DDA). Voor niet-DDA dient er zowel een clientConfig.xml bestand als een oc_synchConfig.xml bestand aanwezig te zijn in de OC directory. Een voorbeeld van de configuratie van deze bestanden staat hieronder.

oc_synchConfig.xml:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<fews-master-config xmlns="http://www.wldelft.nl/fews" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.wldelft.nl/fews http://fews.wldelft.nl/schemas/version1.0/synchronisationConfiguration.xsd">

    <queueconnection>

        <factory jndi="ConnectionFactory"/>

    </queueconnection>

    <defaultMcId>DTDMMC00</defaultMcId>

    <mc id="DTDMMC00" name="DTDMMC00 server">

        <jndicontext factory="org.jnp.interfaces.NamingContextFactory" provider="jnp://APP_SERVER:PORT" prefixes="org.jboss.naming:org.jboss.interfaces"/>

        <queue>

            <root jndi="/DT/DM/MC00/"/>

            <synch jndi="External/JMSQueue/OCIncoming" timeout="180"/>

        </queue>

    </mc>

    <synchronisation>

        <messaging maxrecords="1000" maxlobdata="30000000"/>

        <processor maxlistsize="500000"/>

        <schema location="nl/wldelft/fews/master/data/synchdata/synchronisation_schema.xsd"/>

    </synchronisation>

    <login timeout="10" />

</fews-master-config>


clientConfig.xml:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<clientConfiguration xmlns="http://www.wldelft.nl/fews" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.wldelft.nl/fews http://fews.wldelft.nl/schemas/version1.0/clientConfig.xsd">

    <clientType>Operator Client</clientType>

</clientConfiguration>

Wanneer echter wel voor DDA gekozen wordt dan dient clientConfig.xml anders geconfigureerd te worden. Daarnaast dient oc_synchConfig.xml verwijderd te worden omdat dit anders tot een conflict leidt dat inloggen op de MC niet mogelijk maakt en FEWS de volgende error laat weergeven:

  • INFO - RemoteSession.login - Login.Started: Login to Master Controller
  • WARN - FewsExplorerEnvironment$9.run - Problems during login
  • WARN - FewsExplorerEnvironment$9.run - Kan niet inloggen op de Master Controller.

Een voorbeeld van de configuratie van clientConfig.xml voor DDA is hieronder weergegeven.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<clientConfiguration xmlns="http://www.wldelft.nl/fews" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.wldelft.nl/fews http://fews.wldelft.nl/schemas/version1.0/clientConfig.xsd">

    <databaseServer>

              <url>DATABASE_SERVER_FULL_URL</url>

        <user>dtdmmc00</user>

        <encryptedPassword>ENCRYPTED_PASSWORD</encryptedPassword>

    </databaseServer>

    <jmsServer>

        <appServerType>jboss</appServerType>

        <appServerName>APP_SERVER</appServerName>

        <appServerPort>PORT</appServerPort>

        <rootJNDI>/DT/DM/MC00/</rootJNDI>

      </jmsServer>

</clientConfiguration>

Voor het Nationaal Water Model wordt uitgegaan van DDA.

  • No labels