Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dit hoofdstuk beschrijft de opzet van de Delft-FEWS configuratie en hoe deze op hoofdlijnen is ingericht voor het Nationaal Water Model (NWM). Ontwikkelaars vinden hier de belangrijkste keuzes en overwegingen die gemaakt zijn bij de configuratie, hoe bijvoorbeeld de filters en grid display zijn ingericht voor het NWM. De structuur bestaat uit momenteel enkel "Zoetwater". Het onderdeel "Veiligheid" wordt niet ondersteund.

De workflows en bewerkingen zijn in meer detail beschreven in het onderdeel "Zoetwater". Specifieke settings van Delft-FEWS (o.a. voor het back-end en op de server, staan beschreven in de installatie handleiding (zie Loos, 2015). Hieronder volgen puntsgewijs een aantal kenmerken van het NWM:

  • Het NWM is ontwikkeld als een “Client Server” systeem (zie "Algemene opbouw Delft-FEWS systeem"), waarbij verschillende gebruikers tegelijkertijd kunnen inloggen en sommen kunnen starten.
  • Alle functionaliteit van het NWM staat beschreven in de configuratie. 
  • De inhoud van de workflows (rekenstappen) zijn voor alle onderdelen verschillend maar in principe wordt voor elk onderdeel dezelfde structuur (op hoofdlijnen: importeren, modelrun uitvoeren, exporteren) van de workflows gehanteerd.
  • Externe modellen (Sobek, LHM) worden aangestuurd via specifieke model adapters (zie "Externe modellen (Modules)").
  • In het NWM wordt veelvuldig gebruik gemaakt van basisgegevens die in het kader van andere projecten zijn verzameld.

De uitgangspunten voor de berekeningen zijn vastgelegd in andere documenten, zoals de gebruikershandleiding (zie wiki), het Protocol van Overdracht (Snippen, 2015) en het rapport “Update Deltascenario’s” (Hunink, 2015).

  • No labels