Binnen het Nationaal Water Model (NWM) behandelt het onderdeel Zoetwater (ZW) alle grondwater- en oppervlaktewatersystemen van Nederland. In dit hoofdstuk volgt een overzicht van de relevante modellen en databewerkingsstappen die horen bij het onderdeel Zoetwater (zie Figuur 1). In "Workflows en ModuleInstances Zoetwater" is een overzichtstabel opgenomen met daarin alle voor dit onderdeel relevante workflows en ModuleInstances.

 

Figuur 1    Overzicht Zoetwater binnen het Nationaal Water Model

Hieronder volgt een korte beschrijving van Figuur 1:

  • LHM (Landelijk Hydrologisch Model) berekent grondwaterstand, waterverdeling en waterstanden van oppervlaktewater, waarbij de effectmodule AGRICOM (landbouw) direct is aangesloten;
  • LSM (Landelijk Sobek Model) berekent waterstanden en debieten voor het gehele oppervlaktewater in Nederland;
  • LSM Light berekent alleen de waterstanden en afvoeren voor de grote oppervlaktewatersystemen, met als voordeel een snellere rekentijd;
  • Waterstanden berekend met LSM worden doorgestuurd naar het LTM Light (landelijk temperatuur model) dat de watertemperatuur inclusief de bijdrage vanuit warmtelozingen berekend.
  • Het Noordelijke Delta Bekken model (NDB) wordt binnen het NWM gebruikt om chlorideconcentraties te berekenen als invoer voor de DM-berekening met zout (onderdeel LHM). Het NBD zelf heeft op zijn beurt weer invoer nodig uit de DM waterbalans tool (berekening zonder zout), samen met de uitvoer van LSMLT en getijdedata welke ook voor LSM wordt gebruikt.
  • Output van LSM wordt via WQINT ook klaargezet voor de KRW-Verkenner.
  • No labels