Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De stappen die binnen de NWM component "LHM" achtereenvolgens worden uitgevoerd binnen het Delft-FEWS systeem zijn:

 1. Verwijderen van alle niet-gezipte bestanden en het daarmee leegmaken van de LHM modelomgeving.

 2. Uitpakken LHM modelbestanden.
 3. Importeren van model-states.

 4. Klaarzetten van NDB chlorideconcentraties.

 5. Resampling KNMI OpenDap data.

 6. Uitpakken What-if scenario bestanden, indien klaargezet
 7. Draaien LHM preprocessing scripts met bijbehorende ini-file.

Hieronder zijn de eerste twee stappen verder uitgewerkt. De stappen 3 t/m 6 hebben geen subtaken en zijn daarom niet in meer detail uitgewerkt.

1. Verwijderen van alle niet-gezipte bestanden en het daarmee leegmaken van de LHM modelomgeving:

De volgende bestanden en/of mappen worden verwijderd voordat een LHM simulatie wordt uitgevoerd zijn te vinden in dit bestand.

2. Uitpakken LHM modelbestanden:

Het uitpakken van de LHM modelbestanden gebeurt in de volgorde:

 1. Modeldata.zip --> %ROOT_DIR%\tmp
 2. Preprocessing.zip --> %ROOT_DIR%
 3. Postprocessing.zip --> %ROOT_DIR%\postprocessing
 4. Script.zip --> %ROOT_DIR%
 5. Klimaat scenario ($climate$$climateyear$.zip) --> %ROOT_DIR%\tmp
 6. Socio-economisch scenario ($socioeconomic$$climateyear$-socecon.zip) --> %ROOT_DIR%\tmp
 7. S0, S1, S2, S3 ($measure$-$socioeconomic$$climateyear$.zip) --> %ROOT_DIR%\tmp

Voorbeeld van een specifiek scenario:

Modeldata.zip –> preprocessing.zip –> postprocessing.zip –> script.zip –> GL2050.zip –> Druk2050-socecon.zip –> S0-Druk2050.zip

 • No labels