Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Het systeembeheer geeft de gebruiker een overzicht van de status van het systeem en van de berekeningen die draaien, danwel in de wachtrij staan. Het systeembeheer kan geopend worden door de knop 'Systeembeheer' in de buttonbar aan te klikken, via het menu <Extra>, <Systeembeheer>, of via de shortcut <Ctrl+S>. Het systeembeheer heeft vier tabbladen (figuur S.1.):

 • Logmeldingen
  In dit tabblad staan alle logmeldingen van het systeem. Bij een specifieke vraag of melding van een fout is het handig om een screenshot of de logmeldingen mee te sturen (figuur S.1.). Dit kan door:
  1. Het tabblad 'Log meldingen' aan te klikken en de gewenste logmelding te selecteren.
  2. Op de rechtermuisknop te klikken en 'Details van logmelding' te selecteren.
  3. In het logmeldingenscherm 'Bewaar als' te kiezen.

  Het logmeldingen scherm kan ververst worden door op de knop 'Verversen' te drukken. Daarnaast kan de lijst met logmeldingen gefilterd worden op urgentie niveau door het 'Logniveau' te selecteren.


  Figuur S.1. Het systeembeheer scherm met daarin het open tabblad 'Log meldingen'. 1. De tabbladen. 2. Het scherm dat verschijnt na een rechter muisklik op een logmelding. 3. Het scherm dat verschijnt na het aanklikken van 'Details van logmelding' in scherm (2).

 • Server systeem status
  In dit tabblad is de status van het systeem terug te vinden (figuur S.2.). Hier staat in vier blokken:
  • Hoeveel taken gestart zijn en draaien.
  • Of de MC online is.
  • Of de FSSen online zijn.
  • Wie op dat moment op het systeem ingelogd zijn. 

  Figuur S.2. Het 'server systeem status' tabblad in het Systeembeheerscherm.

 • Gedefinieerde taken
  In dit tabblad staan taken met een herhalingstijd. Hier is terug te vinden wat de herhalingstijd van deze taken is en wanneer het eerstvolgende startmoment zal zijn (figuur S.3.).

  Figuur S.3. Het 'gedefinieerde taken' tabblad in het systeembeheerscherm.

 • Draaiende taken
  In dit tabblad staat welke berekeningen draaien ('running') en welke berekeningen in de wachtrij staan ('pending'). Ook staat hier aangegeven op welke FSSen de berekeningen draaien. Hierbij moet worden opgemerkt dat bij langlopende taken Delft-FEWS soms kan laten zien dat er twee of meer taken tegelijkertijd draaien zijn. Zie figuur S.4. voor een voorbeeld. Het is niet mogelijk om meerdere taken tegelijk op een FSS te draaien. Het feit dat dit binnen Delft-FEWS soms anders wordt gepresenteerd is een bekend issue. In feite zal de taak draaien die als eerste is verstuurd naar de FSS.


  Figuur S.4. Het 'draaiende taken' tabblad in het systeembeheerscherm. Hier is het bekende Delft-FEWS issue te zien waarbij het lijkt alsof meerdere taken tegelijkertijd op één FSS draaien, terwijl in werkelijkheid alleen de taak die als eerste verstuurd is draait.

Meer informatie over het systeembeheer is te vinden in het hoofdstuk 'System Monitor' van de engelstalige Delft-FEWS gebruikershandleiding.

 


 • No labels