VEWIN, Deltares en Royal HaskoningDHV hebben in het najaar 2015 besloten om de handen ineen te slaan en samen te werken aan een nieuwe manier van modelleren in Nederland. Hierin kan een modelleur zelf een model afleiden voor de gewenste ruimte, tijd en op de gewenste schaal, op basis van beschikbare informatiebronnen van de ondergrond: het grenzeloos modelleren. De uitwerking van deze samenwerking vindt plaats in het kader NHI (www.nhi.nu). 

In de ontwikkeling wordt het beste van verschillende softwarelijnen voor modelleren van de ondergrond en het oppervlaktewater met elkaar gecombineerd en wordt software voor versiebeheer en workflowmanagement opgeleverd. Met de ontwikkeling wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het delen van kennis en data van de ondergrond en wordt generiek toepasbare programmatuur opgeleverd waarmee een nieuwe werkwijze in het modelleren mogelijk wordt.

Deze WIKI biedt een platform voor het delen van open kennis en het tonen van de actuele ontwikkelingen binnen het genoemde samenwerkingsverband. Voor informatie over het lagenmodel ga naar http://www.nhi.nu/nl/index.php/uitvoering/lagenmodel-ondergrond/. Op deze website is ook een demo (film) te vinden van de eerste opzet van de lagentool NHI.

Het eindproduct van dit project is de opgeleverde software. Daarnaast is de handleiding voor de software is beschikbaar.

 

  • No labels