In dit project ‘‘CoP’ en praktijkonderzoek doorgroeibare verhardingen’ verzamelt een consortium van Deltares, Hanze Hogeschool, Tauw met en voor gemeenten (Leiden, Amsterdam, Tilburg, Eindhoven, Utrecht, Almere en Breda) data over het daadwerkelijk functioneren van doorgroeibare verhardingen. Er is nog geen kennis (over de variatie in ruimte en tijd) van infiltratiesnelheden van groene verharding en daarmee de kosteneffectiviteit voor wateroverlast en droogte.

Het onderzoek wordt uitgevoerd als ‘evidence based’ participatief onderzoek: geïmplementeerde voorzieningen worden geëvalueerd in de praktijk en onderworpen aan veldonderzoek met diverse testen om kennis te verwerven over de (hydraulische) prestaties in de tijd en getoetst aan de ambities van de gemeenten die gezamenlijk worden besproken in een Community of Practice. Aanvullend worden metingen gedaan naar vervuiling van de bodemlaag met XRF.

Het consortium voert in ClimateCafes (climatecafe.nl: interdisciplinair veldonderzoek in triple helix setting) metingen uit met hogescholen en gemeenten op meer dan 30 locaties waarbij van diverse groene adaptatiemaatregelen de data worden verzameld en geanalyseerd in relatie tot hydraulische effectiviteit, kenmerken en omgevingsfactoren (dimensies voorziening, leeftijd, beheer, locatie factoren als wijktypologie, positie in straat etc). De ‘evidence based’ hydraulische resultaten (data gevisualiseerd met video beelden) worden opgenomen in een vrij toegankelijke database (ClimateScan.nl) en besproken in de CoP samen met de ervaringen (beheer, kosten) van de gemeenten.

De resultaten worden gebruikt voor het verbeteren van het ontwerp, aanleg en beheer van groene verhardingen.

Daarnaast wordt het inzicht rond de toepasbaarheid van doorgroeibare verhardingen vergroot door de resultaten te verwerken in de KBSToolbox.nl en de Kennisbank GroenBlauw zodat bij het ontwerpen van klimaatadaptatie de lessons-learnt worden meegenomen. Hieruit worden lessen getrokken voor Nederland: do’s and don'ts bij doorgroeibare verhardingen.

Het project gebruikt, verbindt en versterkt lopende op klimaatbestendigheid gerichte initiatieven:

Het project heeft een looptijd van 1.5 jaar en bestaat uit drie opeenvolgende werkpakketten: Meten, Weten, Opschalen:

 • Meten: meten in de vorm climatecafes bij 5 gemeenten (30 locaties) met nieuwe meetmethoden
 • Weten: analyse van (hydraulisch) functioneren van doorgroeibare verhardingen
 • Opschalen: Delen van resultaten en ervaringen met doorgroeibare verhardingen om te komen tot opschaling

Met concrete producten:

 • Locaties met doorlatende (focus op doorgroeibare) verhardingen in Nederland in database climatescan.nl
 • Meetresultaten en kenmerken van alle onderzochte groene adaptatiemaatregelen
 • Ontsluiting van Meetresultaten en kenmerken in openbare database (ClimateScan.nl)
 • Meetprotocollen voor type gemonitorde groene adaptatiemaatregelen
 • Evidence based visualisaties van de groene adaptatiemaatregelen
 • Rapportage over het functioneren van groene adaptatiemaatregelen en concrete aanbevelingen voor verteringen en toepasbaarheid
 • Update KBS Toolbox (https://kbstoolbox.nl) en uitbreiding Kennisbank GroenBlauw 

Publicaties in vakbladen en nieuwsuitingen binnen nationale adaptatienetwerken.


Presentaties:

Voortangsbijeenkomst 21 oktober 2021

Workshop 10 februari 2022Relevante publicaties:

   

 • No labels