Child pages
  • Sprint 19 Habitat-Sobek transition
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De volgende taken zullen we uitvoeren in deze sprint:

1. Habitat static model afronden
2. Voorbereiden Sobek requirements / user stories voor volgende sprint
3. In kaart brengen verbeterpunten op het gebied van: technical dept en het werkproces

Habitat issues

Key

Summary

Issue Type

Status

Priority

TOOLS-1408

Importing from project does not work

Bug

Open

Blocker (P1)

TOOLS-1374

DeltaShell crashes after import

Bug

Open

Critical (P2)

TOOLS-1410

Importing a project containing external data with same filename results in filealready exists exception

Bug

Open

Critical (P2)

TOOLS-1364

Importing bil files as timedepended grid is very slow.

Bug

Open

Major (P3)

TOOLS-1341

Store maptype in attributes of netcdf for regular grid

New Feature

Open

Major (P3)

TOOLS-1335

Import from .. export to should work for folder, project

New Feature

Open

Major (P3)

TOOLS-680

exception while exporting toolbox

Bug

Open

Major (P3)

TOOLS-1170

All calculations in testplan should work

New Feature

In Progress

Major (P3)

TOOLS-1383

Context menu toolbox: alleen import/export

Bug

Open

Major (P3)

TOOLS-1397

Time extrapolation type as Regular grid coverage property -> property grid

Bug

Open

Major (P3)

TOOLS-1399

Periodic time extrapolation for Grid Coverage

Bug

Open

Major (P3)

TOOLS-1401

Fitnesse test extrapolation Periodic 2b

Bug

Open

Major (P3)

TOOLS-1376

Import project should copy project_data from imported project.

New Feature

Open

Major (P3)

TOOLS-1382

Drag and drop van items van huidig project naar toolbox, van toolbox naar project

Bug

In Progress

Major (P3)

TOOLS-1409

Changing the name of an existing coverage in NetCdf is not maintained after load.

Bug

Open

Major (P3)

TOOLS-1384

Spatial statistics en real 'Illegal key format'

Bug

Open

Major (P3)

TOOLS-1405

Save/load statistics model

Bug

In Progress

Major (P3)

TOOLS-1231

Corrupted shapefile cannot be read by ogr library, use ogr2ogr function to fix file

New Feature

Open

Minor (P4)

TOOLS-1061

Make linked dataitem behave like shortcut

Improvement

Open

Minor (P4)

TOOLS-1366

Icon state for linked dataitem not correct after a save/load or drag/drop (move)

Bug

Open

Minor (P4)

TOOLS-1322

Remove dependency of SharpmapGisPlugin to other plugins

Bug

Open

Minor (P4)

TOOLS-1081

Project status onthouden

Bug

Open

Minor (P4)