Child pages
  • De tool: Ontwikkelingen

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

HTML
<!--Hide
page title-->
<style>
#title-heading
{ 
display:none;
}
.page-metadata
{
display:none;
}


</style>

De tool: Ontwikkelingen

 

 

Section
Column
width5%20%

 

column
Column
width60%

 

Beschrijving lopende ontwikkelingen volgt.

Zelf ideeën om de KRW-V verder uit te bouwen?

Deltares is altijd op zoek naar samenwerkingen om de KRW-V weer een stapje verder te brengen. Een van de middelen om een samenwerking ter vergemakkelijken is de TKI-Regeling: de Nederlandse overheid stimuleert gezamenlijk onderzoek in industriële sectoren die van wezenlijk belang zijn voor de Nederlandse economie, de zogenoemde Topsectoren. ‘Water’ is een van die topsectoren en Deltatechnologie is een van de drie Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) daarbinnen. Voor elk topconsortium is budget beschikbaar, de zogenoemde TKI-toeslag, voor gezamenlijk onderzoek, zoals Deltares dat in de programma’s coördineert. De totale private investering in het programma is de zogenaamde grondslag voor de toekenning van de TKI-toeslag. Deze toeslag komt in principe ook weer ten goede aan het programma doordat deze wordt ingezet voor nieuw gezamenlijk onderzoek binnen het programma.

 

 

 

 

 

 

width5%
Column
width30%20%

 

 

 

Section

 

Column
width20%

 

Column
width60%

Column
width20%