Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Meer informatie over het tabblad Interactive en het Topology scherm is terug te vinden in het hoofdstuk Interactive Forecasting Displays van de Using Delft-FEWS - User Guide.

Het stappenplan voor het starten van een workflow via het tabblad 'Interactive' wordt hieronder beschreven.

...

 1. Selecteer de gewenste workflow door deze aan te klikken.
  Welke workflows beschikbaar zijn per onderdeel is weergegeven in de tabellen WSS.1 en WSS.2 hieronder. Wat er in elke workflow gebeurt staat beschreven in de hoofdstukken Zoetwater en Veiligheid (vervallen vanaf release 2.0.0.0).
 2. Controleer of benodigde data beschikbaar is.
  Check in het Topology scherm (D in figuur WSS.1) of de workflow afhankelijk is van een andere workflow. Zo ja, controleer dan of er van de combinatie van die workflow en het relevante scenario data aanwezig is voor de periode die gesimuleerd zal worden. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door deze op te zoeken in de Data Viewer. Dit wordt verder uitgelegd bij Controle benodigde data. Wanneer de betreffende workflow vlak hiervoor al (succesvol) gedraaid was, dan kan er vanuit gegaan worden dat de benodigde data beschikbaar is, en hoeft dit niet extra gecontroleerd te worden.
 3. Controleer en pas eventueel de T0 aan.
  Voor het succesvol draaien van een workflow is het belangrijk om de juiste T0 te gebruiken. Welke T0 bij welke workflow hoort is terug te vinden in T0 Zoetwater en T0 Veiligheid.
  Om fouten te voorkomen is indien mogelijk voor zowel het onderdeel Veiligheid als het onderdeel Zoetwater de T0 al op de juiste datum-tijd gezet, en hoeft alleen het jaar nog aangepast te worden. Echter, controleer voor de zekerheid toch altijd even of de juiste T0 wordt gebruikt. LET OP: om een LHM- Zoetwater som voor de periode 1-1-1981 t/m 31/12-1981 het jaar 1981 door te rekenen moet de T0 waarde worden opgegeven van 01-01-1982 01:00:00. Dit is alleen voor LHM afwijkend.
 4. Pas eventueel de taakuitvoer opties aan(zie figuur WSS.2).
  1. De initial state. Vink voor het aanpassen van de initial state het vierkantje bij 'Select initial state' aan. Dit is noodzakelijk wanneer er een nieuwe berekening voor een bepaalde periode wordt uitgevoerd waarbij er geen afhankelijke data van het voorgaande jaar aanwezig is in de database (een "koude start", oftewel 'cold state'). Als er wel een succesvolle berekening klaarstaat van het voorafgaande jaar dan wordt deze warme start ('warm state') automatisch opgepakt en hoeft de initial state niet gespecificeerd te worden.
   Voor het onderdeel Veiligheid staat de initial state automatisch op de juiste datum-tijd. De initial states van het onderdeel Zoetwater staan niet automatisch op de juiste datum-tijd en moeten dus gespecifieerd worden wanneer een aangepaste initial state gewenst is (de initial state voor Zoetwater workflows is altijd exact 1 januari 01:00:00 van het betreffende jaar). LHM, LSM (Light) en LTM Lightt workflows kunnen voor maximaal één jaar gedraaid worden op de standaard manier. Langere rekenperiodes zijn beschreven bij Langjarige berekeningen starten.
  2. De forecast length. Deze hoeft niet aangepast te worden (tenzij er een verkorte testberekening voor Veiligheid uitgevoerd moet worden).
  3. De beschrijving. We raden aan om in de beschrijving van de workflow in ieder geval de versie van het NWM op te nemen. Het is dan altijd duidelijk met welke versie van het NWM de berekeningen zijn gedraaid*.
 5. Start de workflow, door:
  • In het tabblad Interactive op de knop 'Uitvoeren geselecteerd segment(groep)' te klikken, of
  • De shortcut <Shift+F9> te gebruiken

...

In het geval er een workflow wordt gedraaid waarin de resultaten van het NWM geëxporteerd worden en de NWM versie waarmee de berekeningen zijn gedraaid afwijkt van de NWM versie waarmee de export wordt gedraaid zal dit aan de beheerder van het Archief moeten worden doorgegeven. Deze persoon kan dan de versie in de geëxporteerde NetCDF file aanpassen. De geëxporteerde NetCDF file krijgt namelijk de huidige NWM versie mee en dus niet automatisch de versie waarmee de berekeningen zijn gedraaid. Voor meer informatie over het Archief zie: Het Archief (Geonetwork) - VERVALLEN.