Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 Vanaf release 2.0.0.0 maakt Veiligheid geen onderdeel meer uit van de NWM FEWS applicatie.

 Binnen het Nationaal Water Model (NWM) behandelt het onderdeel Veiligheid (VE) ter ondersteuning van beleidsvragen de waterveiligheid in de volgende gebieden:

  • Rijn
  • Maas
  • Rijn-Maasmond (RMM)
  • IJsselmeer
  • Markermeer
  • IJssel-Vechtdelta (IJVD).

Voor ieder gebied is een keten van modellen ingericht die de gebruiker sequentieel doorloopt. Deze keten verschilt per gebied, omdat de karakteristieken per gebied anders zijn en deze andere modellen bevatten. Op hoofdlijnen zijn de stappen:

  1. Berekening waterbeweging met behulp van 1D of 2D model (Waqua /SOBEK-RE).
  2. Berekening (maximale) hoogwaterstanden en kruinhoogte voor bepaalde herhalingstijden (HydraZoet)

Figuur V.1 geeft een grafisch overzicht van de modelkoppelingen per deelgebied.

Voor Veiligheid overlappen de modelschematisaties elkaar gedeeltelijk. De modellen kunnen  gebruik maken van invoer die op de beneden/bovenstrooms modelrand worden berekend. Het NWM exporteert de berekende QH-relaties op de randen standaard naar het Archief. De waarden komen in een NetCDF file op het Archief zodat de gebruiker deze waarden kan controleren. Via een script wordt een WAQUA invoerbestand gemaakt. Het beschikbaar maken voor een berekening verloopt via een kleine aanpassing in de configuratie.

Binnen het onderdeel Veiligheid zijn vijf scenario's beschikbaar, zie tabel V.1.

Een overzicht van:

Tabel V.1. De namen van de scenario's van Veiligheid (voor alle gebieden) in het NWM en de bijbehorende klimaatscenario's.
Naam in NWMKlimaatscenario
2015 - Referentie'14Huidige situatie
2050 - RustDruk'142050G
2050 - WarmStoom'142050W
2085 - RustDruk'142085G
2085 - WarmStoom'142085W

 

 

 

Figuur V.1. Overzicht van de modellen en modules in de workflows van Veiligheid.

  • No labels