Het Archief van het NWM maakt gebruik van de online catalogus van GeoNetwork. Het Archief is vanaf de servers bij het NMDC te bereiken via de website http://nationaalwatermodel.knmi.nl/geonetwork of via het NWM met de knop 'Archive Catalog (Geonetwork)'.

De startpagina van het Archief is weergegeven in figuur HA.1. Dit scherm bevat de volgende onderdelen:

 1. Login. Hier moeten gebruikersnaam en het wachtwoord opgegeven worden om niet geverifieerde data te benaderen. Inloggen is noodzakelijk om toegang tot de data te krijgen. Vrijgegeven data kan zonder inlog bekeken worden.  
 2. Zoekschermen. Bij het zoeken kan gekozen worden voor een eenvoudige of geavanceerde zoekoptie.
 3. Opties voor het zoeken. In het uitklapscherm kan aangegeven worden hoe de output van de zoekopdracht weergegeven moet worden.

 Figuur HA.1. Startpagina van het Open Archief van het Nationaal Water Model.

In het zoekscherm kunnen verschillende criteria opgegeven worden. Het resultaat van een voorbeeld zoekopdracht is weergegeven in figuur HA.2. De onderdelen van dit figuur zijn:

 1. Zoekscherm. Hier kunnen de verschillende criteria opgegeven worden. Er kan gezocht worden op parameter, type, forecast time, creation time en sourceId. Bij het zoeken naar een berekening aan de hand van de datum die berekend is (forecast time), moet altijd gezocht worden op de einddatum van de berekening. Dit betekent dat bij de resultaten van een berekening over het jaar 2003 op het jaar 2004 moet worden gezocht, aangezien berekeningen altijd doorlopen tot 1 januari van het opvolgende jaar.
  Verder wordt bij het zoeken de zoekterm niet automatisch aangevuld. Bijvoorbeeld: Met de zoekterm ‘simula’, wordt niet ook op ‘simulatie’ gezocht. Door het plaatsen van het wildcard teken ‘*’ voor of na een woord wordt wel op alternatieven gezocht. Bijvoorbeeld: ‘simula*’ levert ook resultaten met ‘simulatie’ op.
  Bij de voorbeeld zoekopdracht is gebruik gemaakt van het keyword ‘type=simulated’. De criteria kunnen gereset worden met de ‘reset’ knop onderaan dit scherm. Een zoekopdracht wordt uitgevoerd na een klik op de ‘Zoeken’ knop of door op ‘Enter’ te drukken.
 2. Het resultatenscherm. Hier worden de resultaten van de laatst uitgevoerde zoekopdracht getoond.
 3. Titel. Dit is de titel van een (set) bestand(en) dat opgeslagen is in het archief. Als het een set bestanden betreft, wordt de naam van het eerste bestand getoond.
 4. De zoekresultaten kunnen gesorteerd worden op verschillende niveaus, te weten: datum, populariteit, rating, relevantie en bestandstitel.
 5. Checkbox. Door middel van checkboxes kunnen één of meerdere bestanden geselecteerd worden waar vervolgens acties op uitgevoerd kunnen worden (via de ‘acties bij selectie’ knop). Zo kunnen bijvoorbeeld alleen geselecteerde bestanden weergegeven worden.
 6. Metadata knop. Door op deze knop te klikken wordt alle metadata van het betreffende bestand weergegeven. Een voorbeeld hiervan is weergegeven in figuur HA.3.

Figuur HA.2. Resultaat na voorbeeld zoekopdracht, met uitlichting van verschillende relevante onderdelen.

In het metadata scherm (figuur HA.3) zijn vervolgens de onderstaande gegevens terug te vinden:

 1. Datatype; het type data dat opgeslagen is (forecast, observed, etc.).
 2. Titel; de naam van het bestand / de set bestanden.
 3. areaId; geeft aan tot welke ‘area’ (regio) de data behoort. Wordt ook aangegeven.
 4. Download-link voor data, waarbij aangegeven is welk type data het is (in dit geval een scalar tijdreeks). Daarboven is de bestandsgrootte te zien. Er kunnen meerdere download-links voor data aanwezig zijn (figuur HA.4) als het een set bestanden betreft.
 5. Download-link voor metadata. Dit is een XML bestand met daarin alle metadata.
 6. Metadata datum; geeft aan wanneer de data opgeslagen is.

 De (meta)data kan gedownload worden door op de download-links te klikken (dit slaat het bestand op in een standaard folder, zoals gedefinieerd in het eigen systeem/browser), of door middel van een rechtermuis-klik en de optie ‘Save link as …’.

Als er verschillende jaren van een simulatie los zijn gedownload, kan het handig zijn om deze NetCDFs nog tot een lange reeks samen te voegen. Dat kan bijvoorbeeld met het gratis beschikbare ncrcat; zie http://nco.sourceforge.net/nco.html#ncrcat.

  

Figuur HA.3. Voorbeeld metadata, met uitlichting van verschillende relevante onderdelen.

Figuur HA.4. Voorbeeld van zoekresultaat waarin meerdere NetCDF bestanden zijn gekoppeld. De NetCDF bestanden zijn via de verschillende 'timeseries_scalar' links te downloaden. Als de cursor boven één van de data-links wordt gehouden verschijnt de bestandsnaam onderin in beeld,

 

 


 • No labels