Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wanneer het exporteren van data onderdeel is van een workflow, dan worden deze data of op een centrale storage geplaatst die vanaf de rekenomgeving bij SSC Campus benaderd kan worden. De locatie van de data is afhankelijk van de vorm.


  • No labels