Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Na het draaien van een workflow waarbij data gegenereerd wordt, komen deze data binnen het NWM beschikbaar. De data kan afhankelijk van de vorm in een tabel, grid of grafiek weergegeven worden. De beschrijving van deze mogelijkheden staat in: Resultaten bekijken in het NWM.

Een deel van de resultaten wordt ook geëxporteerd en online bewaard. Hoe deze data te benaderen zijn staat verder uitgelegd in: Geëxporteerde resultaten bekijken.

  • No labels