Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Binnen In het NWM zijn er verschillende mogelijkheden om de geïmporteerde danwel berekende data te bekijken. Puntdata Zo kan puntdata in grafieken en tabellen worden weergegeven, zie: Data Viewer, terwijl ruimtelijke data op grids gepresenteerd kan worden, zie: Gridweergave.