Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Een WAQUA-som neemt relatief veel tijd in beslag. Om de rekensnelheid van een workflow met een WAQUA-som te versnellen is het mogelijk om deze parallel te laten rekenen. Hierbij wordt de desbetreffende workflow verdeeld over het aantal rekenservers (FSS-en) dat de gebruiker opgeeft, tot een maximum van vier. Om dit te doen dient de gebruiker in het 'Starten workflow' scherm de optie 'Parallel' te selecteren en vervolgens het aantal FSS-en aan te geven (getal tussen 1 en 4) (figuur PR.1). Wanneer de gebruiker ervoor kiest een WAQUA-som parallel te laten rekenen over 4 FSSen, dan kan er niet tegelijkertijd een andere WAQUA-som worden gestart.

NB: It Het is possible that FEWS shows a warning in case of parallel running workflows. This warning occurs, if one FSS is already finished with his calculations and one is still active. Thus, it occurs at the end of the workflow. Deze melding kan door de gebruiker worden genegeerd en heeft geen effect op de resultaten of het goedkeuren van de run.if Bij het starten van mogelijk dat FEWS een waarschuwing geeft aan het eind van een WAQUA berekening verdeeld over meerdere FFS-en geeft FEWS een waarschuwing. De waarschuwing betekent niet dat de workflow is gefaald . Deze melding (zie figuur PR.2) . De reden dat de waarschuwing ontstaat, is dat berekeningen verdeeld worden over meerdere FSS-en, maar niet tegelijkertijd klaar zijn. ontstaat als 1 FSS al klaar is met de berekening, terwijl een andere FSS nog actief aan het rekenen is. Deze melding kan door de gebruiker worden genegeerd en heeft geen effect op de resultaten of het goedkeuren van de run.

...