Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Het kan zijn dat de gebruiker een andere langjarige berekening wil uitvoeren dan voorgedefinieerd is. In dat geval kan de gebruiker een eigen XML bestand aanmaken, ook wel een batchscript genoemd. Deze kunnen automatisch gegenereerd worden met behulp van de batchmaker tool die voor iedere gebruiker beschikbaar is in de werkomgeving, hierin is rechtsboven een vraagteken-icoontje aanwezig die gebruikt kan worden voor tips als achtereenvolgens één van de invulvelden wordt aangeklikt. Zie voorbeeld hieronder van de batchmaker GUI:


Image RemovedImage Added

Als er gebruik wordt gemaakt van een What-If scenario, dient de What-If scenario ID ingevuld te worden; let op, dit is niet hetzelfde als de What-If scenario Naam. De What-If scenario ID is te achterhalen door vanuit het What-If scherm (What-if scenario starten) de betreffende What-If scenario te exporteren. In het geexporteerde bestand staat de What-if ID (vb. <whatifScenario ... id="DTDMMC00:000006087_0000001" ...)

...