Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Uitvoeringsdata toevoegen

Om een project toe te kunnen voegen aan de database heeft u verschillende gegevens nodig. Een kort overzicht van de benodigde gegevens is hieronder weergegeven:

 • Grondgegevens, waaronder een representatieve sondering (conusweerstand en wrijvingsgetal)
 • Gegevens met betrekking tot het hei- of trilblok
 • Gegevens met betrekking tot de paal of damwandplank
 • Omgevingskenmerken en eventuele schade aan de omgeving

Indien u bij een project aan verschillende panden meet, de afstand tussen paal of plank en het te meten pand varieert of verschillende palen of damwandplanken inbrengt, dan zijn dit afzonderlijke ervaringen en kunt u deze variatie ook in voeren in de ervaringsdatabase. Dit doet u door telkens een kopie te maken van de eerste ervaring uitvoering en alleen de wijzigingen aan te geven. Eventueel kan voor grote projecten de invoer vragenlijst worden aangepast. In overleg kan het formulier worden aangepast zodat deze voor de eigen administratie (op werkniveau of pandniveau) kan worden gebruikt en/of terugkerende informatie niet steeds hoeft te worden genoteerd.

Na afloop van het toevoegen van data kunt u een overzicht downloaden van alle ingevulde gegevens. Deze kunt u afdrukken en in uw eigen archief opslaan. In de projectomgevingen staan al uw projecten. U heeft in die omgeving altijd de beschikking over uw gegevens.


Invulformulier    

Naast online invoeren van data is het ook mogelijk om het invulformulier te downloaden voor GeoBrain Bouwtrillingen om zodoende een papieren versie te overhandigen aan de invuller van het project : Invulformulier_ervaring_bouwtrillingen.(versie 4 pdf)


Uitvoeringsdata bekijken

Naast de mogelijkheid van uitvoeringsdata toevoegen bestaat ook de mogelijkheid om uitvoeringsdata te bekijken. 

Dit betreft niet alleen de projecten die door uw bedrijf zijn aangeleverd; de database biedt u de gelegenheid om alle ingevoerde projecten te raadplegen. Wellicht ten overvloede, uw bedrijfsnaam wordt niet vermeld in de database! Praktijkgegevens worden zodoende nooit in verband gebracht met uw bedrijf.

De praktijkgegevens kunnen op drie manieren worden gezocht:

 • Zoeken op kaart Nederland
 • Zoeken door selecteren gewenst(e) project(en)
 • Grondopbouw met behulp van een digitale sondering 
  U krijgt vervolgens een overzicht van de projecten die vallen binnen de door u opgegeven grenzen. Het is mogelijk om de zoekopdracht te verfijnen op bloktype, damwandtype, afstand pand tot damwand/paal, type pand, schadeniveau.

In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de benodigdheden om de uitvoeringsdata te bekijken voor de verschillende funderingstechnieken. 


Image ModifiedAl een account?  

Log in op:  

Inloggen is niet meer mogelijk