Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Heeft u een andere vraag? Vul die in als 'comment' onderaan de pagina.

Vraag
Antwoord
Wat is de nauwkeurigheid van de app?De nauwkeurigheid wordt bepaald door de nauwkeurigheid van de teststrips. Teststrips voor nitraat geven een indicatieve meting. In onze tests hebben we de nauwkeurigheid van de nitraatmetingen vastgesteld op ca.30%, tegen 10% bij conventionele labmetingen. Zie ook de Nauwkeurigheid pagina.
Wat kost het?50 cent per meting. Zie de getting started pagina voor een bestelformulier
Wat is jullie verdienmodel?Net als de andere Deltares software is de app gratis ('dare to share'). We zijn vooral geïnteresseerd in financiering voor verdere ontwikkelingsstappen, waarvan de gehele
Nitraat
Aquality App gebruikersgroep kan profiteren. Partijen met specifieke wensen (bijv. andere parameters, een eigen afgesloten webviewer) kunnen contact met ons opnemen.