Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Image Removed

 

HTML
<!--Hide
page title-->
<style>
#title-heading
{ 
display:none;
}
.page-metadata
{
display:none;
}


</style>


De toolColumn
width20%

 


Column
width60%

 

De KRW-Verkenner is ontwikkeld met het oog op het analyseren van maatregelen en maatregelpakketten om gestelde KRW-doelen te halen voor wateren die ofwel beheerd worden door Rijkswaterstaat ofwel door waterschappen. De KRW-Verkenner kan voor verschillende doeleinden worden ingezet, zoals:

  • Analyse van effectiviteit van maatregelen en maatregelpakketten
  • Effect van reeds geïmplementeerde maatregelen
  • Ontwikkeling van scenario's

Daarbij komt dat de KRW-Verkenner schaal onafhankelijk is en kan dus toegepast worden op grotere (landelijk) en kleinere (regionaal) schaal. Voor beide schaalniveau's is de vereiste invoer hetzelfde en ook de manier waarop de resultaten getoond worden. Verschillen zijn de mate van detaillering en de manier waarop de ecologie wordt gesimuleerd. Het hoe en wat van de invoer en de verschillende ecologie-benaderingen wordt verder uitgelegd op de pagina Theorie

Per toepassing van de KRW-Verkenner is er specifieke gebiedsinformatie, zoals afwateringsgebieden en -richting, waterlichamen en water- en stoflozingen, nodig. Deze gebiedsinformatie wordt tijdens een simulatie omgezet in een waterbalans tussen de verschillende afwateringsgebieden en waterlichamen. Vervolgens wordt de bijbehorende stofbalans berekend, omdat aan de waterbalans stoflozingen zijn toegekend. Binnen de waterlichamen kan retentie van water en stof meegenomen worden aan de hand van een eerste orde afbraakproces. Daarna wordt deze data doorgegeven aan de ecologische module. In deze module wordt, naast de concentraties van onder andere nutriënten op de waterlichamen, ook de kenmerken van de waterlichamen zelf meegenomen. De resultaten van zowel de stofbalans als de ecologische module kunnen omgezet worden naar een maatlat. Deze maatlatten kunnen uitgevoerd als figuur (kaart) en als getallen (excel) (zie figuur hieronder).

Figuur 1: Overzicht van de dataflow in de KRW-Verkenner.


Naar:

Theorie

Software

Ontwikkelingen

 

 

 

 

 


Column
width20%

 


Section

 

Column
width20%

 


Column
width60%


Column
width20%