Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

HTML
<!--Hide
page title-->
<style>
#title-heading
{ 
display:none;
}
.page-metadata
{
display:none;
}


</style>

De tool

 

 

 De KRW-Verkenner is ontwikkeld met het oog op het analyseren van maatregelen en maatregelpakketten om gestelde KRW-doelen te halen. Omdat een aantal 

Nog in te vullen

  • Totstandkoming/geschiedenis KRW Verkenner
  • Generiek instrument
    • Landelijk
    • Regionaal
  • Voor wat voor vragen kan de KRW Verkenner worden ingezet?