Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Section


Column
width20%Auibutton
titleHomepage DIV
typestandard
urlhttps://publicwiki.deltares.nl/display/HWBPDIV

Auibutton
titleMacrostabiliteit
typesubtle
url/display/HWBPMacro/HWBP-DIV+Gebruikersplatform+Macrostabiliteit

Auibutton
titlePiping
typesubtle
url/display/HWBPPiping/HWBP-DIV Gebruikersplatform Piping

Auibutton
titleBekleding/Dijkerosie
typesubtle
url/display/HWBPBekleding/HWBP-DIV Gebruikersplatform Bekleding

Auibutton
titleNWO
typesubtle
url/display/HWBPNWO/HWBP-DIV Gebruikersplatform Niet-Waterkerende Objecten

Auibutton
titleKunstwerken
typesubtle
url/display/HWBPKunstwerken/HWBP+Samenwerken+aan+Kunstwerken+Home

Column
width1%Column
width70%
Section


Column
width20%


Column
width80%


Info
iconfalse

De Innovatieversneller (DIV) maakt deel uit van de Kennis- en Innovatieagenda van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). DIV stimuleert en versnelt de toepassing en doorwerking van slimme en innovatieve oplossingen in het HWBP. 

De Innovatieversneller geeft overzicht van beschikbare en benodigde kennis in de HWBP-projecten en verbindt innovaties en projecten met elkaar. Dat gebeurt vanuit de rol als innovatiemakelaar. Hiermee wordt de kennismotor van het HWBP-programma ondersteund. De Innovatieversneller biedt daarbij:

  • Projectinnovatiesupport. Ondersteunen van de projecten, specifiek gericht op vragen over toepassing of doorontwikkeling van innovaties binnen een versterkingsproject.

Stel je vraag direct via div@wsrl.nl!

  • Innovatieversnelling op specifieke onderwerpen. Opvullen van kennishiaten bij innovatieve oplossingen. Denk aan uitvoering of begeleiding van een specifieke inhoudelijke slag of doorontwikkeling die nodig is voor opschaling naar toepassing in andere projecten.
  • Kennisdoorwerking- en borging. Zorgen voor projectoverstijgende kennisdoorwerking en -borging.  Onder andere door overzicht in de ontwikkelde kennis en technieken te creëren. Daarbij gaat het over volwassenheid van de innovaties, het toepassingsbereik en acceptatie door de omgeving.

Voor meer informatie, zie de webpagina www.hwbp.nl/div en volg ons op LinkedIn https://www.linkedin.com/company/de-innovatieversneller/?viewAsMember=true.

Je kunt contact opnemen met het DIV-team door te mailen naar div@wsrl.nl.


Kunstwerken 

Ook het programma Samenwerken aan Kunstwerken (SK) maakt deel uit van de Kennis- en Innovatieagenda van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). SK stimuleert en versnelt de toepassing en doorwerking van slimme en innovatieve oplossingen voor kunstwerken in het HWBP. In 2050 moeten alle primaire waterkeringen veilig zijn. In die waterkeringen bevinden zich vaak kunstwerken. Ook die moeten veilig worden gemaakt. Dat is een grote opgave. Daarom werken we samen aan deze waterkerende kunstwerken. De opgave, route, kennisbank, ontwikkelingen en contactgegevens vind je onder het kopje Kunstwerken.Recently Updated
typespage
showProfilePictrue
max5
spacesHWBPMacro,HWBPPiping,HWBPBekleding,HWBPNWO,HWBPDIV
themesocial


...