Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

  • DuikerSifonHevel met gevraagde attributen zoals beschreven in wiki
  • Stuw met gevraagde attributen zoals beschreven in wiki
  • Gemaal (en pompen) met gevraagde attributen zoals beschreven in wiki
 • Uit praktische overwegingen en vooruitlopend op DAMO 2.3 Plus eventuele verdere verbeteringen is het voor deze aanlevering toegestaan om het 'opmerking' veld te gebruiken om de functie van een RegelMiddel (Inlaten, Aflaten, In- en aflaten, Keren, Stuwen) of een gebied (Aanvoeren, Afvoeren, Aan- en afvoeren) mee te geven.
 • Bij de modelgeneratie zal op basis van bovenstaande een eerste versie van de schematisatie worden opgezet die met de waterbeheerders zal worden besproken en zo nodig aangepast. Om de modelgeneratie uit te kunnen voeren is het nodig dat objecten geometrisch nauwkeurig zijn getekend. Dit betekent bijvoorbeeld dat waterlopen netjes aansluiten zodat de netwerkstructuur daaruit kan worden bepaald. En ook dat kunstwerken nauwkeurig op het hydroobject liggen en daaraan kunnen worden toegekend op basis van een klein afstandscriterium.

...